Városinformáció 2023. február 22.
FÖLDBE SÜLLYESZTETT HULLADÉKTÁROLÓK KIALAKÍTÁSA AZ AVAS VÁROSRÉSZEN

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyik célja, hogy tovább fejlessze a hulladékgyűjtési rendszert egy egyedi megoldás kialakításával, azaz földbe süllyesztett hulladéktárolók létesítésével és a hozzá szorosan kapcsolódó szemléletformálási tevékenységgel. Ennek megvalósítása érdekében a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. között HSZ/01/2022. egyedi azonosító számon Támogatói Okirat került megkötésre a „Miskolc-Avas földbe süllyesztett hulladéktároló szemléletformálás és építési beruházás” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.

Fejlesztés szükségszerűsége

A Társulás szeretné megoldani azt a problémát, mely a sűrűn lakott, szerteágazó szűk utcákkal rendelkező Avas városrész lakosságára és a közszolgáltatóra is nagy terhet ró. Az alapvető gyűjtési problémát az okozza, hogy a társasházi övezet kiépülésekor az akkori rendszernek megfelelően kizárólag vegyes hulladékok elhelyezésével terveztek. A jelenlegi közszolgáltatási rendszer biztosítja a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtést a társasházak részére is, azonban a panelházakhoz kihelyezett gyűjtőedények nagy helyigényűek, így számuk nem elegendő a felmerülő igényekkel szemben.

Mivel az Avas városrész sűrűn lakott terület, a társasházi övezet legtöbb háztartása rendelkezik saját személygépjárművel, mely jelentős mértékű helyigénnyel jár. Ezért a rendelkezésre álló szabad területek jellemzően parkolóként szolgálnak a lakosság részére. Komoly dilemmát okoz, a parkolás és a megfelelő hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és biztosítása.

A föld alatti hulladékgyűjtés kulturált és higiénikus gyűjtési lehetőséget biztosít, valamint a kisebb helyigény mellett nagyobb mennyiség gyűjtését teszi lehetővé.

Műszaki, üzemeltetési paraméterek

A föld alatti hulladékgyűjtő rendszerek különlegessége és egyedisége, amely egyúttal tökéletes megoldást jelent a kevés hellyel rendelkező társasházak gyűjtési problémáira, hogy a gyűjtő edények a föld alá vannak helyezve. Azonban az itt elhelyezett tartályok mérete jóval nagyobb, mint a felszínen elhelyezett gyűjtőedényeké, viszont az igénybe vett terület mérete jelentősen kisebb.

A föld alatti edények kisméretű felszíni bedobó aknával rendelkeznek, melyek méretben illeszkednek a városban elhelyezett közterületi gyűjtőkhöz. Ezek az esztétikus megjelenésű felszíni bedobók lehetővé teszik egy sokkal rendezettebb utcakép, városkép kialakítását, hiszen így megszüntethetők a kisebb-nagyobb lerakatok az edények mellett. Csökkenthető az utcán illegálisan elhelyezett hulladékok mennyisége.

A föld alatti hulladékgyűjtési rendszer számos egyéb előnnyel is rendelkezik:

  • könnyű kezelhetőség,
  • a föld alatt lelassul a baktériumok szaporodása és a szagok terjedése,
  • éghetetlen gyűjtőpont,
  • fixen letelepített (így kevésbé sérülékeny),
  • tartós és ellenálló az időjárással és a vandalizmussal szemben,
  • a nagy űrtartalom hozzájárul ahhoz, hogy a hulladék a saját súlya alatt préselődjön, így a tartály hatékonyabban használható ki,
  • biztonságos hulladékgyűjtés.

A föld alatti gyűjtő rendszer kialakítása az Avas városrész öt pontjára tervezett. Valamennyi gyűjtőpont települési vegyes és szelektív hulladék gyűjtésére is szolgálna. A rendszer helyszínenként öt darab 3 m3 űrtartalmú, kétkampós, az MSZ EN 13071 szabványnak megfelelő teherbírású, alsónyílású tartályból áll. Az tartályok vízzáró betonaknába kerülnek, melyek rendelkeznek csurgalékvíz tároló kapacitással is. A tartályok ürítését multiliftes darus jármű tudja elvégezni, ami azt jelenti, hogy a rendszer ugyanúgy üzemeltethető, mint egy felszíni szelektív hulladékgyűjtő sziget.

Ez a gyűjtési konstrukció a régióban egyedi megoldást jelent, hiszen az országban eddig megvalósult felszín alatti gyűjtést biztosító projektek is jellemzően szelektív hulladék elhelyezésére biztosítanak lehetőséget.

Kommunikáció

A szemléletformálás erősítésének érdekében több hónapos kommunikációs kampány lefolytatására kerül sor, mely magába foglalja sajtónyilvánosságot, online és offline média megjelenéseket, továbbá célzott hirdetéseket, rövid spotok és cikkek megosztását a közösségi média felületeken.

Képmelléklet