Városháza
Önkormányzat

Mechatronikai Ipari Park fejlesztése

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásból valósult meg a TOP-6.1.1-16-MI1-2021-00002 számú „Mechatronikai Ipari Park fejlesztése” című projekt.

A projektről

A projekt célja egy 3,5-4,0 m széles, egyirányú forgalmat biztosító aszfaltút megépítése volt, mely biztosítja a Mechatronikai Ipari Park körbejárhatóságát.

A fejlesztés célja kettős volt:

  • egyrészt a közösségi közlekedés működése vált hatékonyabbá, az ipari parkban működő vállalkozások munkavállalói számára a közösségi közlekedéshez való hozzáférés javult, a szolgáltatási színvonal emelkedett,
  • másrészt az ipari parkban lévő egyes ingatlanok megközelítése is könnyebbé és gyorsabbá vált a megépült út révén.

A fejlesztés mindezeken túlmenően hozzájárult ahhoz is, hogy a még értékesítésre váró ingatlanok vonzóbbá váljanak az érkező befektetők számára. Az út létesítésével teljeskörűvé vált a terület közúton történő körbejárhatósága, ezáltal minden, befektetésre alkalmas ingatlan aszfalt burkolatú kapcsolattal rendelkezik, ami jelentősen megnöveli a terület értékesítési potenciálját.

A Miskolc Holding Zrt. kiemelt céljának tekinti a helyi és térségi gazdaság fejlődését, illetve jövedelemtermelő képesség támogatását. A gazdasági fejlődés, illetve a munkahelyteremtés érdekében fontos cél a működő vállalkozások közvetett támogatása, illetve új vállalkozások letelepedésének ösztönzése. Az iparterület fejlesztésének célja az volt, hogy hozzájáruljon a jelenlegi foglalkoztatási szint megtartásához, illetve további növeléséhez.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT BEFEJEZÉSE

2022.12.31.

A PROJEKT TERVEZETT ELSZÁMOLHATÓ NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉGE

73,8 millió Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS

100%

Előtte:

 

Közben:

 

Utána:

 

https://minap.hu/cikk/uj-csarnokok-es-uj-ut-epul-mechatronikai-ipari-parkban

https://www.boon.hu/helyi-kozelet/2022/09/ujabb-ut-epul-meg-miskolcon