Városháza
Önkormányzat

Kerékpárút építése I. ütem

A projektről

A tervezett Bosch – belváros összekötését szolgáló kerékpáros létesítmény a Szentpéteri kapu városrész; a Görömbölyi kerékpáros nyom fejlesztés Hejőcsaba és Görömböly nevű településrész kerékpáros baráttá történő alakítására irányul. 

A létesítmények célja egyrészt, hogy a belvárosból (Katalin utca és a Petőfi tér irányából) a Bosch-üzem kerékpárosan biztonsággal megközelíthetővé váljon. A város beépítettségéhez igazodva egyes területeken épített kerékpárút, más szakaszokon kerékpáros nyom felfestésével, további szakaszokon elválasztott kerékpárút és gyalogút épül. Az északi szakaszon tervezett a Mechatronikai Ipari Park elérése kerékpáros létesítménnyel. Az új kerékpáros nyomvonal hossza a belváros-Bosch, valamint a Mechatronikai Ipari Park és a Petőfi tér bekötésével kb. 6 km. A projekt részeként Görömböly városrészben forgalomtechnikai eszközök alkalmazásával kerékpáros nyomot jelölnek ki a Bacsinszky utca és a Bogáncs utca, valamint a Bacsinszky utca és a Harsányi utca között 3 km hosszúságban, mely műszaki tartalmában a burkolatok és padka felületek lokális helyreállítása is tervezett.

A közlekedésbiztonság fokozása érdekében a kerékpáros és gyalogos áthaladás előnyben részesítése a cél, így a terv tartalmazza egyéb, a kerékpáros közlekedéshez szükséges kiegészítő infrastrukturális elemek kihelyezését, illetve megépítését (kerékpártámaszok, kerékpárparkolók).

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése 2018.12.31.
A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 485.000.000 Ft.
Támogatási intenzitás 100%

Záró sajtóközlemény