Városháza
Önkormányzat

Kerékpárút építése I. ütem

A projektről

A tervezett Bosch – belváros összekötését szolgáló kerékpáros létesítmény a Szentpéteri kapu városrész; a Görömbölyi kerékpáros nyom fejlesztés Hejőcsaba és Görömböly nevű településrész kerékpáros baráttá történő alakítására irányult. 

A létesítmények célja egyrészt, hogy a belvárosból (Katalin utca és a Petőfi tér irányából) a Bosch-üzem kerékpárosan biztonsággal megközelíthetővé váljon. A város beépítettségéhez igazodva egyes területeken épített kerékpárút, más szakaszokon kerékpáros nyom felfestésével, további szakaszokon elválasztott kerékpárút és gyalogút épült. Az északi szakaszon a Mechatronikai Ipari Park elérése valósult meg kerékpáros létesítménnyel. Az új kerékpáros nyomvonal hossza a belváros-Bosch, valamint a Mechatronikai Ipari Park és a Petőfi tér bekötésével 6 km. A projekt részeként Görömböly városrészben forgalomtechnikai eszközök alkalmazásával kerékpáros nyomot jelöltek ki a Bacsinszky utca és a Bogáncs utca, valamint a Bacsinszky utca és a Harsányi utca között 3 km hosszúságban, mely műszaki tartalmában a burkolatok és padka felületek lokális helyreállítását is magába foglalta.

A közlekedésbiztonság fokozása érdekében a kerékpáros és gyalogos áthaladás előnyben részesítése a cél, így egyéb, a kerékpáros közlekedéshez szükséges kiegészítő infrastrukturális elemek kerültek kihelyezésre, illetve megépítésre (kerékpártámaszok, kerékpárparkolók).

Kedvezményezett neve Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - kerékpárút létesítése I. ütem (Bosch - Katalin utca; Mechatronikai Park bekötés; Görömböly: Bacsinszky u. – Bogáncs u. és Bacsinszky u. – Harsányi u.)
Támogatás összege 484.575.755 Ft
A támogatás mértéke 100 %
A projekt befejezési dátuma 2020.07.16.
A projekt azonosító száma TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001

Záró sajtóközlemény