Városháza
Önkormányzat

Társulások

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

Miskolc Megyei Jogú Város jelenleg a hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységek ellátása céljából megalakult Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a székhelytelepülése.