Városháza
Polgármesteri hivatal

Kulturális és Sport Osztály

Kulturális Csoport

A kultúra területe mindent magában foglal, amelyet az ember maga teremt, alkot. Általánosan szokásaink, hagyományaink összessége, hagyományos értelemben a társadalom szellemi életét jelenti a kultúra. Ennek megfelelően a Kulturális Csoport munkája sokrétű, szerteágazó, több más szakterület feladatait is érintő tevékenységekből áll össze. Foglalkozik a város művelődésével, szellemi életével, a kultúra minden megnyilvánulási formájával. Szervezi a város kulturális életét, terveket készít elő, programok kidolgozásában, koordinációjában, megvalósításában vesz részt.

Ide tartozik a kulturális tevékenységet végző önkormányzati gazdasági társaságok, önkormányzati intézmények és társadalmi szervezetek tevékenységének adminisztratív támogatása, figyelemmel kísérése, ellenőrzése, a közművelődési megállapodások, támogatási szerződések és közfeladat-ellátási szerződések kötése. Fontos a szakmai kapcsolattartás a kulturális szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a kulturális intézményekkel, társaságokkal, különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel nemcsak helyi, hanem regionális és országos szinten is. Elősegíti fenti szervezetek együttműködését, a gyors és kölcsönös információáramlás érdekében. Figyelemmel kíséri a szakterület számára kiírt pályázatokat és tájékoztatja azokról az érintett intézményeket.

Feladatai közé tartozik az állami díjakra, kulturális tárgyú kitüntetésekre történő felterjesztések előkészítése, valamint a város által adományozott kitüntetések átadásával kapcsolatos feladatok is. Ellátja az önkormányzat által kiírt pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a „Kulturális Mecénás Alap” és az „Idegenforgalmi Alap” tekintetében, valamint véleményezi a kulturális szakterületen működő közalapítványok szakmai beszámolóját.

A Miskolcon található védett sírok gondozásával, felújításával és a védett sírrá nyilvánítással kapcsolatos feladatok szintén a Kulturális Csoport munkájához tartoznak. A díszsírhelyek biztosításával kapcsolatos engedélyezési eljárás is itt indul.

A város címerének és nevének használata, a közterületek elnevezése és használata, a köztéri műalkotások ügyei, emléktábla kihelyezéssel kapcsolatos feladatok nagy számban jelentkeznek a Csoport munkájában, amelyekben közreműködik és szakmai álláspontot alakít ki.

A Miskolci Települési Értéktár gondozása, az illetékes bizottság működésének adminisztrációs támogatása egyre jelentősebb részt képez a feladatok között, hiszen a város számtalan helyi nemzeti értékkel rendelkezik. Értékeink egyben városunk turisztikai kínálatát is képezik, ezért együttműködik a város TDM munkaszervezetével, helyi turisztikai szolgáltatókkal és vállalkozókkal.

 

Sport Csoport

Miskolcon egyre meghatározóbb a sport szeretete a lakosság körében, ezért az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet erre a szakterületre, népszerűsíti a rendszeres testmozgást és sportolást.

A Sport Csoport feladatköre egyre bővül, számos sporttal kapcsolatos ügyben tevékenykedik.  Elsősorban támogató, együttműködő, koordináló és ellenőrző szerepe van az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, alapítványok és közalapítványok tekintetében, amelyek a sport területén aktívak. Javaslatokat készít sportfejlesztési koncepcióra, egészségmegőrzési programokra, részt vesz azok végrehajtásában.

A sport tárgyú kitüntetésekre történő felterjesztések, és pályázatokkal kapcsolatos feladatokat is a Sport Csoport látja el. Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzat által kiírt pályázatokat a „Sport Mecénás Alap” és a „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása” témákban. Fontos része a Csoport munkájának a sportutánpótlás képzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

Közreműködik sportesemények szervezésében, a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározásában, a diáksport, szabadidő sport feltételeinek biztosításában. Részt vesz a helyi ifjúsági és diáksport fejlesztésében, diákolimpiák, iskolai versenyek lebonyolításában.

A helyi sportolók, sportvezetők, csapatok munkáját figyelemmel kíséri, eredményeiket számon tartja és javaslatot tesz elismerésükre.