Városháza
Önkormányzat

Veszélyhelyzet alatt meghozott döntések előterjesztései

2020.03.12. - Döntéskérő indítvány a 4. számú óvodákat, bölcsődéket ellátó fogorvosi körzet és a 34. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2020.03.19. - Döntéskérő indítvány a 12. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésével összefüggő szerződések megkötése tárgyában

2020.03.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2020. évi Közbeszerzési Tervét érintő döntés meghozatalára

2020.03.26. - Döntéskérő indítvány a MIHŐ Kft. Miskolc, Gagarin utcai telephelyének területrendezése tárgyában hozott VIII-12/25472-1/2013 számú határozat visszavonására, valamint új döntés meghozatalára

2020.03.27. - Döntéskérő indítvány Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

2020.03.30. - Döntéskérő indítvány a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjak megállapításának tárgyában

2020.03.31. - Döntéskérő indítvány Döntés a DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról

2020.04.01. - Döntéskérő indítvány a Miskolc város területén elhelyezkedő helyiségek bérleti díjának átmeneti csökkentésére

2020.04.02. - Döntéskérő indítvány a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásának tárgyában

2020.04.02. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város saját halottjává nyilvánítás tárgyában

2020.04.05. - Döntéskérő indítvány a DIALÓG a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Deák tér u. 6. (Kelemen Didák u. 6.) szám alatti társasház elhelyezkedő „műhely" elidegenítésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc város területén egyes zártkerti ingatlanok elidegenítésére

2020.04.14. - Javaslat a Miskolc, 45576/3 hrsz-ú, természetben Miskolc, Fagyöngy utcában található "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Gizella u. 10. szám alatt elhelyezkedő „kivett lakóház 2 db és és egyéb épület 2 db" megnevezésű, társasházként bejegyzett ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő albetéteinek értékesítésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Hajós Alfréd u. 2. (Klapka György u. 15.) szám alatti társasházban elhelyezkedő „üzlethelyiség" elidegenítésére

2020.04.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Móga János és Knézich Károly utcák kereszteződéseiben elhelyezkedő ingatlanok telekhatár rendezésére

2020.04.16. - Döntéskérő indítvány a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása tárgyában

2020.04.20. - Döntéskérő indítvány a Szinvapark Bevásárlóközpont előtt található, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Miskolc 4213 és 4231 helyrajzi számú ingatlanok részterületeinek a Szinvapark Bevásárlóközpont tulajdonosa általi megújításának, valamint karbantartásának jóváhagyására vonatkozóan

2020.04.22. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének, valamint Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.04.22. - Döntéskérő indítvány a közösségi közlekedés igénybevétele során kötelező maszkviselésről szóló rendelet megalkotására

2020.04.22. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában

2020.04.23. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, az Alapító Okirat módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának jóváhagyására

2020.04.23. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) rendelete módosítására

2020.04.23. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Felügyelőbizottsága ügyrendjének, valamint Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.04.23. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.04.27. - Döntéskérő indítvány az MVK Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel történő módosítása tárgyában

2020.04.27. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Város területén elhelyezkedő helyiségek bérleti díjának átmeneti csökkentésétől szóló 26/2020.(IV.1.) számú polgármesteri határozat módosítására

2020.04.28. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.04.28. - Döntéskérő indítvány MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 2019. évi vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.04.29. - Döntéskérő indítvány a DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "v.a." 2019. évi beszámolójának és 2020.03.31—i tevékenység záró beszámolójának elfogadására

2020.04.30. - Döntéskérő indítvány A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft közös működtetési megállapodásának elfogadásával kapcsolatban

2020.05.04. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Szén u. 1. szám alatt elhelyezkedő „kivett általános iskola ” megnevezésű ingatlan értékesítésére

2020.05.04. - Döntéskérő indítvány belterületbe vonási kérelmek jóváhagyása tárgyában

2020.05.04. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Kft. tulajdonában álló épület és az alatta lévő terület tulajdon és használati jogviszonyának rendezése tárgyában

2020.05.06. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására és a hozzákapcsolódó döntések meghozatalára

2020.05.06. - Döntéskérő indítvány jogi személy javára bérlőkijelölési jog biztosítása 2 db önkormányzati bérlakás vonatkozásában

2020.05.06. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004.(XI.10.) sz. rendelet módosítása tárgyában

2020.05.11. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az önkormányzati fenntartású óvodák csoportszámának meghatározása tárgyában

2020.05.11. - Döntéskérő indítvány a 14. számú és a 36. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2020.05.12. - Döntéskérő indítvány emléktábla elhelyezésének engedélyezésére

2020.05.12.- Döntéskérő indítvány a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására

2020.05.13. - Döntéskérő indítvány a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.14. - Döntéskérő indítvány szerződés módosításának engedélyezésére

2020.05.14. - Döntéskérő indítvány önkormányzati bérlakások közösségi hasznosítás keretében történő átadásáról a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete részére

2020.05.14. - Döntéskérő indítvány a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 30/2014. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

2020.05.14. - Döntéskérő indítvány a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában

2020.05.15. - Döntéskérő indítvány Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.15. - Döntéskérő indítvány MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.20. - Döntéskérő indítvány Miskolci Tankerületi Központ vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.20. - Döntéskérő indítvány a 7. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.20. - Döntéskérő indítvány a 7. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány a Közgyűlés állandó bizottságával kapcsolatos döntés meghozatalára

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány a 17. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány a 7. számú 6 év alatti gyermekeket ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány A "Bükk-vidék Geopark" című program csatlakozásához vonatkozóan

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervének 1. sz. módosítására

2020.05.22. - Döntéskérő indítvány Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.25. - Döntéskérő indítvány a közösségi közlekedés igénybevétele során kötelező maszkviselésről szóló rendelet hatályon kívül helyezésére

2020.05.25. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Győri utca 17. szám alatt elhelyezkedő „kivett gazdasági épület, udvar" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2020.05.25. - Döntéskérő indítvány a 11. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.05.25. - Feljegyzés Zsolcai sor DN 63 szennyvíz kiépítés tárgyában

2020.05.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.26. - Döntéskérő indítvány AZ MVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói jelentés és a 2019. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására

2020.05.27. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában

2020.05.27. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákban a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2020/2021-es nevelési évben

2020.05.27. - Döntéskérő indítvány a 11. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés megszüntetése és új szerződés megkötése a Paul Dent Plusz Fogorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel

2020.05.27. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat és a MIKOM Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyában

2020.05.28. - Döntéskérő indítvány Miskolci Szakképzési Centrum vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.05.28. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatt elhelyezkedő „kivett egyéb épület" megnevezésű ingatlan értékesítésére

2020.05.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása tárgyában

2020.05.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyására

2020.05.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Dózsa György u. 2. szám alatt elhelyezkedő „kivett kollégium" megnevezésű ingatlan értékesítésére

2020.06.02. - Döntéskérő indítvány a Herman Ottó Múzeum 2019.évi vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2020.06.03. - Döntéskérő indítvány a Miskolc 01233/1, a 24657, illetve a 70423 hrsz-ú ingatlanokon elhelyezkedő, a természetben Miskolc, Nagy-Bakos dűlőút, illetve Miskolc, Örömhegy tető mellett található adótornyok vonatkozásában kötendő együttműködési megállapodás aláírása tárgyában

2020.06.03. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.03. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2020. évi nyári zárva tartásának rendje

2020.06.03. - Döntéskérő indítvány emlékfal kialakításának engedélyezésére

2020.06.08. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci József úti Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírására

2020.06.08. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára (június havi korrekció)

2020.06.08. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2020. évi felülvizsgálata tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány az „Okos Város - Okos Intelligens térfigyelő kamerarendszer" projekthez kapcsolódóan a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HIT Gyülekezete között megkötött adásvételi szerződés módosítása tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a „Kerékpárút építés a déli városrészen", valamint a „Kerékpárút építés II. ütem" című projektek keretein belül megvalósítani kívánt kerékpárút beruházással érintett állami tulajdonú ingatlanok vonatkozásában térítésmentes használatba és tulajdonba vételről szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá történő nyilvánítása tárgyában

2020.06.09. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, tehermentesítő út I. és II. ütemének (Y HÍD) megvalósítása kapcsán érintett ingatlanok/ingatlanrészek tulajdonjogának Magyar Állam által történő megszerzésére irányuló döntés meghozatalára

2020.06.10. - Döntéskérő indítvány a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi szakmai beszámolójának jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.11 - Döntéskérő inditvány a Miskolc Holding Zrt. részére 2020. július 01. napjától - 2020.december 31. napjáig, valamint 2020. október 1. napjától 10 éves futamidőre forgóeszközhitel nyújtása tárgyú beszerzési eljárások indítására vonatkozó döntések meghozatala tárgyában

2020.06.11. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft közös működtetése tárgyában meghozott 37/2020.(V.6.) és 38/2020.(V.6.) polgármesteri határozatok módosítására

2020.06.12. - Döntéskérő indítvány a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár helyiségének bérbeadásához jóváhagyás megadására

2020.06.12. - Döntéskérő indítvány a Szabó Lőrinc Könyvtár helységének bérbeadásához jóváhagyás megadására

2020.06.12. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a 33. felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet és a 2. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközével kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a közterületek használatáról szóló 29/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogramban történő együttműködésének támogatására

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Közintézmény-működtető Központ alapító okiratának módosítása tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány Javaslat Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhasználható pénzeszközével kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a közterületek használatáról szóló 29/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

2020.06.15. - Döntéskérő indítvány a Tapolcai út, Miskolctapolca - Komlóstető, Miskolctapolca-Görömböly területeket összekötő út beruházás megvalósítása kapcsán érintett ingatlanrészek vonatkozásában kisajátítást helyettesítő adásvételi eljárásról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására

2020.06.17. - Miskolc Város Polgármestere Döntéskérő indítvány a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Diósgyőri Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírására

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat tulajdonában álló LED falak működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 103/2017.(VI.14.)sz. határozat hatályon kívül helyezésére, valamint a MIHŐ Kft. megbízására energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Közintézmény-működtető Központ gazdasági vezető (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány 50%-os vételárkedvezmény biztosításával történő ingatlan értékesítésre

2020.06.17. - Döntéskérő indítvány a 15., 16., 18. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladatellátási szerződések módosítására

2020.11.04. - Döntéskérő indítvány a 7. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet praxisjogának átadásával összefüggő szerződés megkötésére

2020.11.06. - Döntéskérő indítvány a 2. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.11.10. - Döntéskérő indítvány a 2. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.11.11. - Döntéskérő indítvány a 4. számú óvodákat, bölcsődéket ellátó fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására

2020.11.11. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város nyilvános- és közterületein kötelező maszkviselésről szóló rendelet megalkotására

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára (III. negyedéves korrekció)

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány a 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány a telekadóról szóló 30/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkáltató vezetője munkakörének, ügyvezetői tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány „Rendelet előkészítésére történő felkérés Miskolc Megyei Jogú Város közterületein folyamatosan jelentkező prostitúció visszaszorítása tárgyában” hozott 10/2020.(VIII.28.) közgyűlési határozat végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatalára

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Széchenyi utca 1. szám alatt elhelyezkedő egykori Avas Szálló ingatlanának elidegenítésére

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Holding Zrt. forgóeszközhitel szerződésének megkötéséhez szükséges feltételes döntések meghozatala

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Piac Zrt. működőképességének helyreállításához szükséges döntések meghozatala érdekében

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány közterület elnevezésére

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc, III. kerület, 33327 hrsz. alatt található ingatlan hasznosítására, elidegenítésére

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány eredményességi támogatás odaítélésére

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány a 2020. évi Idegenforgalmi Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelem elbírálására

2020.11.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Tímár utca 30. szám alatt elhelyezkedő "kivett 2 egyéb épület, udvar" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2020.11.30. - Döntéskérő indítvány a 2020. évi Sport Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelem elbírálásához

2020.11.30. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyására

2020.11.30. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Móga János utcában elhelyezkedő ingatlancsoport bontási kötelezettséggel történő elidegenítésére

2020.12.01. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága 2020. szeptember 29-én kelt 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjének jóváhagyására

2020.12.04. - Döntéskérő indítvány az 54. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az általa működtetett intézmények házirendjeinek jóváhagyására

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány a 2021. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány az M30 autóút Miskolc északi elkerülő (Bosch) út II. szakaszának építése megnevezésű projekthez kapcsolódóan önkormányzati tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének és ingatlan-nyilvántartási státuszának rendezéséről

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint a Miskolc 23365/43 hrsz.-ú ingatlan, a DAM észak-keleti részének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint a Miskolc Gózon Lajos u.-Batthyány sor-Ipari vasút-Puskin u. által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására a Miskolc Y-híd projekt, Csokonai-Fonoda utcákat összekötő út megvalósításához

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-2024. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és a 2021. évi Ellenőrzési Tervének megállapítására

2020.12.12. - Döntéskérő indítvány telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei jogú Város építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására a Miskolc Y-híd projekt, Csokonai-Fonoda utcákat összekötő út megvalósításához

2020.12.15. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Holding Zrt. rövidlejáratú forgóeszközhitel szerződésének megkötéséhez szükséges feltételes döntések meghozatalára

2020.12.15. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.12.15. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás, illetve az ahhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási döntések meghozatala tárgyában

2020.12.16. - Döntéskérő indítvány a Közgyűlés 2021. év I. félévi munkatervének megállapítására

2020.12.16. - Döntéskérő indítvány az MVK Zrt-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására, a Felsőzsolca Város Önkormányzata közigazgatási területén végzett személyszállítási közszolgáltatás 2021. évi teljesítésének jóváhagyására, a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltatási Követelmény és Közszolgáltatási Ellentételezés 2021. évi tervezett mértékének elfogaására

2020.12.16. - Döntékérő indítvány a költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelekről

2020.12.16. - Döntékérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

2020.12.16. - Döntékérő indítvány egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok üzletrészeivel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

2020.12.16. - Döntékérő indítvány a Miskolc város területén elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának átmeneti csökkentéséről szóló 141/2020. (XI.24.) számú polgármesteri határozat módosítására

2020.12.16. - Döntékérő indítvány az Integrált Területi Program (ITP) 5. sz. módosítására

2020.12.16. - Döntékérő indítvány a Magyar Cserkészszövetséggel fennálló szerződésbe foglalt feltételek módosítására

2020.12.16. - Javaslat ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek javára

2020.12.16. - Döntékérő indítvány a "Kárpát-medence népviseletei" elnevezésű gyűjteményre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

2020.12.16. - Döntéskérő indítvány a 2021. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző Kuratórium állandó tagjai melletti további négy tagjának megválasztására

2020.12.21. - Döntéskérő indítvány a Miskolc 5137/23 helyrajzi számú, természetben a Miskolc, Fövényszer u. 35. szám alatt található ingatlanon elhelyezkedő bölcsőde épületegyüttes és hozzá tartozó telekrész vonatkozásában új bölcsődei férőhelyek kialakítása céljából történő bérleti jogviszony létesítése tárgyában

2020.12.21. - Döntéskérő indítvány a Herman Ottó Múzeum vagyonkezelésében lévő négy gépjármű értékesítése tárgyában

2020.12.21. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára

2020.12.21. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervének 5. sz. módosítására

2020.12.21. - Döntéskérő indítvány a Miskolc-tapolcai Strandfürdő II. üteme fenntartásával kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

2020.12.22. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó Munkatervek véleményezéséről

2020.12.22. - Döntéskérő indítvány a szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek támogatására vonatkozó pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználási időszakának, valamint az elszámolási és szakmai beszámolási kötelezettség idejének módosítása tárgyában

2020.12.30. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókorház között fennálló elszámolási kérdések és azzal kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában

2020.12.31. - Döntéskérő indítvány a Bányász Kulturális Egyesülettel létrejött közművelődési megállapodás meghosszabbítására

2021.01.04. - Döntéskérő indítvány a 3. számú és a 12. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.01.06. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról - (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítására

2021.01.11. - Döntéskérő indítvány a 71. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.01.11. - Döntéskérő indítvány a 2. számú óvodákat, bölcsődéket ellátó fogászati körzet, valamint a 17., 20., és a 21. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.01.11. - Döntéskérő indítvány a Miskolc város területén elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának átmeneti csökkentéséről szóló 141/2020. (XI.24.) számú polgármesteri határozat módosítására

2021.01.11. - Döntéskérő indítvány egyes polgármesteri határozatok javítására

2021.01.11. - Döntéskérő indítvány a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában

2021.01.14. - Döntéskérő indítvány a 8. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.01.14. - Döntéskérő indítvány a 91. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.01.14. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet (MÉSZ) módosítás véleményezésének lezárására vonatkozó döntés meghozatalára

2021.01.21. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítására

2021.01.21. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntés meghozatalára

2021.01.25. - Döntéskérő indítvány a 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet alapján

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió között szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerződés megkötése tárgyában

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolc-tapolcai Strandfürdő II. üteme üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 218/2020 (XII.21.) számú határozat módosítása tárgyában

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány a civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaság részére biztosított ingatlanhasználatról szóló 59/2019. (VI.20.) számú határozat módosítására

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá Alapító Okiratának módosítására

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Települési Értéktár Bizottság 2019-2020. évi beszámolójának jóváhagyására

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány a 2019. évben elnyert vis maior pályázatok megvalósításáról

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc, József Attila utca 16. szám alatt elhelyezkedő ingatlanok elidegenítésére

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány az 58. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.01.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Szemere Bertalan utca 15-17. szám alatti ingatlan mellett elhelyezkedő ingatlanrész telekkiegészítésként történő elidegenítésére

2021.01.27. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Győri kapu 12/A alatti 20036/24/A hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés módosítására

2021.01.27. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatt elhelyezkedő "kivett egyéb épület" megnevezésű ingatlan elidegenítésére vonatkozó 49/2020. (VI.3.) számú határozat módosítására

2021.01.27. - Döntéskérő indítvány a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítására

2021.01.28. - Döntéskérő indítvány az MVK Zrt. által 2021. február 01-től tervezett tanszüneti menetrend bevezetéséhez

2021.01.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Önkormányzati Rendészet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

2021.02.02. - Döntéskérő indítvány a 2. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.02.03. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2021. évi nyári zárva tartási rendjének és a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

2021.02.03. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete

2021.02.04. - Döntéskérő indítvány az 5. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.02.05. - Döntéskérő indítvány a Helyi Környezetvédelmi Alap Pályázat 2020 keretében nyújtandó támogatások odaítélésére

2021.02.05. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Déli kaputól Mályi felé tartó kerékpárút beruházás megvalósítása kapcsán érintett ingatlanrészek vonatkozásában kisajátítást helyettesítő adásvételről szóló döntés meghozatala tárgyában

2021.02.08. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

2021.02.08. - Döntéskérő indítvány a Herman Ottó Múzeum Alapító Okiratának módosítására és az egységes szerkezetű Alapító Okirat jóváhagyására

2021.02.09. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Miskolci Egyetem és az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti együttműködési megállapodás megkötésére

2021.02.09. - Döntéskérő indítvány az 1. számú és a 3. számú óvodákat, bölcsődéket ellátó fogászati körzet, valamint a 13., 14., 15., 16., 18. és a 19. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.02.09. - Döntéskérő indítvány az 1. számú 17-18 éves korú gyermekeket ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.02.12. - Döntéskérő indítvány a 11. számú iskolafogászati körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.02.15. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára

2021.02.17. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2022-2024. évekre

2021.02.18. - Döntéskérő indítvány a 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálásához

2021.02.18. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Lillafüreden elhelyezkedő 38502 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésére

2021.02.18. - Döntéskérő indítvány a 3529 Miskolc Szentgyörgy utca 25. szám alatti Egészségház helyiségeinek térítésmentes használatba adása házi gyermekorvosi ügyelet ellátása céljából

2021.02.22. - Döntéskérő indítvány a CINE-MIS Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkájáról és a közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, valamint a 2021. évi szakmai tervének jóváhagyására

2021.02.22. - Döntéskérő indítvány az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására

2021.02.24. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

2021.02.24. - Döntéskérő indítvány a Komlóstető Kerékpáros Sport Klubbal közművelődési megállapodás megkötésére

2021.02.24. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Városház tér 13. szám alatt elhelyezkedő ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának Magyar Államtól történő ingyenes megigénylése tárgyában

2021.02.25. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás, illetve az ahhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási döntések meghozatala tárgyában

2021.02.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc, 7982, 7939, 7792, 7810, 7833, 7744, 7712, 7683 és a 7764 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Dugonics utcában megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére

2021.02.26. - Döntéskérő indítvány ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek javára

2021.02.26. - Döntéskérő indítvány kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

2021.02.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolc-tapolcai Strandfürdő I. és II. üteme (Ellipsum Élményfürdő) üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában

2021.02.26. - Döntéskérő indítvány a Kórház utca 1. szám alatti ingatlanban a Diósgyőri Vár kiállítási tárgyainak ideiglenes elhelyezése tárgyában

2021.02.26. - Döntéskérő indítvány a Családi Mentor program működtetésének átadására a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet részére

2021.02.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc, 35308, 35313, 35314 hrsz.-ú, természetben Miskolc - Pereces Honszerző utcában megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére

2021.02.26. - Döntéskérő indítvány az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége által kiírt "Országos Futópálya-építési Program" pályázat benyújtásának tárgyában

2021.03.01. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. negyedéves korrekció)

2021.03.03. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt., illetve tagvállalatai között fennálló rendezetlen követelések, kötelezettségek, valamint azok rendezési elveinek meghatározására vonatkozó döntések meghozatalára

2021.03.03. - Döntéskérő indítvány az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.03. - Döntéskérő indítvány a 6. számú, a 18. számú és a 25. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.03. - Döntéskérő indítvány a 8. számú és a 32. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.03. - Döntéskérő indítvány a 9. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.03. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által használt ingatlanban helyiség bérbe adásához előzetes hozzájárulás tárgyában

2021.03.04. - Döntéskérő indítvány a Miskolc Megyei Jogú Város nyilvános- és közterületein kötelező maszkviselésről szóló rendelet megalkotására és a Miskolc Megyei Jogú Város egyes nyilvános- és közterületein kötelező maszkviselésről szóló 5/2021. (II.8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

2021.03.05. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

2021.03.09. - Döntéskérő indítvány telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyása, a Chervon Auto Precíziós Technológia (Európa) Kft. járműipari fejlesztés megvalósításához

2021.03.10. - Döntéskérő indítvány az önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, valamint a Miskolc Holding Zrt. és egyszemélyes tulajdonában lévő társaságainak 2021-2022. gázévi földgáz energia beszerzésének engedélyezésére

2021.03.12. - Döntéskérő indítvány helyiség használatba adása tárgyában a Nő a Siker Alapítvány részére

2021.03.12. - Döntéskérő indítvány a 26. számú, az 51. számú, a 73. számú és a 84. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.12. - Döntéskérő indítvány a 31. számú, a 43. számú és a 49. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.16. - Döntéskérő indítvány a 21. számú és a 22. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.16. - Döntéskérő indítvány a 44. számú és az 54. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.16. - Döntéskérő indítvány a 48. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.16. - Döntéskérő indítvány a 69. számú, a 81. számú és a 83. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.17. - Döntéskérő indítvány az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.17. - Döntéskérő indítvány a 3. számú, a 33. számú és a 38. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.17. - Döntéskérő indítvány a 6. számú, a 18. számú és a 40. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.17. - Döntéskérő indítvány a 12. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.17. - Döntéskérő indítvány a 17. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.17. - Döntéskérő indítvány a 39. számú, a 40. számú és a 42. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.17. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására vonatkozó 73/2021. (II.24.) számú polgármesteri határozat visszavonására

2021.03.18. - Döntéskérő indítvány a 7. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.18. - Döntéskérő indítvány a 19. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.18. - Döntéskérő indítvány a 36. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.18. - Döntéskérő indítvány a 43. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.19. - Döntéskérő indítvány a 3. számú, valamint a 15. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.19. - Döntéskérő indítvány a 71. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.19. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkájáról és a közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának, valamint a 2021. évi rendezvénytervének jóváhagyására

2021.03.19. - Döntéskérő indítvány a 2019. és 2020. évi Idegenforgalmi Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálásához

2021.03.22. - Döntéskérő indítvány a 27. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.22. - Döntéskérő indítvány közterület elnevezésére

2021.03.23. - Döntéskérő indítvány a 2. számú, a 4. számú, a 11. számú és a 34. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.23. - Döntéskérő indítvány a 37. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.23. - Döntéskérő indítvány a 45. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.23. - Döntéskérő indítvány az 56. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.23. - Döntéskérő indítvány a 86. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.23. - Döntéskérő indítvány a 92. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.23. - Döntéskérő indítvány a LIFE IP HungAIRy Projekt keretein belül 2021. évben kiosztandó 300 darab komposztkeret-csomag térítésmentes használatba és feltételhez kötötten térítésmentes tulajdonba adása tárgyában

2021.03.24. - Döntéskérő indítvány az 5. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.25. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Bajcsy-Zs. E. utca 34. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő "egyéb helyiség" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2021.03.25. - Döntéskérő indítvány Miskolc, 12051 és a 12063 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Latabár soron megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére

2021.03.25. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Sajószigeti úton elhelyezkedő ingatlan 692/9302 tulajdoni hányadának elidegenítésére

2021.03.25. - Döntéskérő indítvány Miskolc, 42996/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Tárogató utcában megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére

2021.03.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete módosítására

2021.03.26. - Döntéskérő indítvány a 42. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.26. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Tankerületi Központ intézményátszervezésével, valamint fenntartó jog átadásával kapcsolatosan

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány a 2020. évi Kulturális Mecénás Alap pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálásához

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány a 2020. évi Sport Mecénás Alap pályázathoz és a 2020. évi Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása pályázathoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálásához

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkájáról és a közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatairól szóló beszámolójának jóváhagyására

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány Javaslat a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi szakmai beszámolójának jóváhagyására

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Szemere Bertalan utca 14. szám alatt elhelyezkedő „kivett lakóház, udvar, egyéb épület” megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány belterületbe vonási kérelem jóváhagyása tárgyában

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány helyiség használatba adása tárgyában az Európai Üzleti Gimnázium részére

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány a Családi Mentor Program működtetésének átadása tárgyában hozott 106/2021 (III.4.) számú határozat módosítására

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2021-2026) elfogadására

2021.03.29. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás és átsorolás tárgyában

2021.03.30. - Döntéskérő indítvány a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításának tárgyában

2021.03.30. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Csermőkei úton elhelyezkedő "kivett udvar és egyéb épület 3 db" megnevezésű ingatlan elidegenítésére vonatkozó 86/2020. (VIII.28.) számú határozat módosítására

2021.03.30. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Kruspér István és a József Attila utcák között elhelyezkedő "kivett közterület" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2021.03.30. - Döntéskérő indítvány a 6. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.30. - Döntéskérő indítvány a 22. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.03.31. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, József Attila utca 38. szám alatt elhelyezkedő 4814/3 hrsz-ú „kivett, beépített terület” és 4814/5 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar, egyéb épület” megnevezésű ingatlanok elidegenítésére

2021.03.31. - Döntéskérő indítvány ingatlan Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére történő vagyonkezelésbe adására

2021.03.31. - Döntéskérő indítvány a 16. számú, a 17. számú, a 20. számú és a 21. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására

2021.03.31. - Döntéskérő indítvány a 44. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.06. - Döntéskérő indítvány a 75. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása

2021.04.06. - Döntéskérő indítvány a 76. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.07. - Döntéskérő indítvány az 53. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.08. - Döntéskérő indítvány Miskolc, Szentpéteri kapu 66. szám alatti ingatlan társasházzá alakítására

2021.04.12. - Döntéskérő indítvány a 7. számú 6 év alatti gyermekeket ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.14. - Döntéskérő indítvány a 8. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása

2021.04.14. - Döntéskérő indítvány az önkormányzati gazdálkodó szervezeteket és intézményeket, valamint a Miskolc Holding Zrt.-t és egyszemélyes tulajdonában lévő társaságait érintő, 2021. évi villamos energia beszerzés eredménytájékoztatójának elfogadásáról

2021.04.19. - Döntéskérő indítvány a 8. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában

2021.04.19. - Döntéskérő indítvány a 36. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.20. - Döntéskérő indítvány a 2. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.20. - Döntéskérő indítvány a 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.20. - Döntéskérő indítvány a 6. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.20. - Döntéskérő indítvány a 27. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.04.22. - Döntéskérő indítvány telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról - (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására az Andrássy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztésével összefüggésben

2021.04.22. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata területén a Miskolc, Kovács és az Almáskert utcákban megvalósított víziközmű fejlesztések érdekében megvalósult víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére

2021.04.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi Közbeszerzési Tervének 1. sz. módosítására

2021.04.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadása

2021.04.26. - Döntéskérő indítvány a „Green City Accord – Tiszta és egészséges városok Európáért” – című kezdeményezéshez való csatlakozáshoz vonatkozóan

2021.04.26. - Döntéskérő indítvány 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásának tárgyában

2021.04.26. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete módosítására

2021.04.26. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

2021.04.26. - Döntéskérő indítvány a KEHOP-3.2.1.-15-2019-00032 megnevezésű projekt keretein belül a Miskolc, 11509/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházása és a Miskolc, 4752/3 helyrajzi számú ingatlanon tartós földhasználati jog biztosítása tárgyában

2021.04.26. - Döntéskérő indítvány az "Arany Szarvas" Gyógyszertár patikabútorzatának Herman Ottó Múzeum részére történő vagyonkezelésbe adása tárgyában

2021.04.27. - Döntéskérő indítvány az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

2021.04.27. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, József A. utca 21. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő "borozó" és "műhely" megnevezésű ingatlanok elidegenítésére

2021.04.27. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Temes utcában elhelyezkedő "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

2021.04.28. - Döntéskérő indítvány a 2020. évi Kulturális Mecénás Alap, Sport Mecénás Alap, valamint Hazai és Nemzetközi Szabadidő és Sportrendezvények támogatása pályázatokhoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálásához

2021.04.28. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

2021.04.28. - Döntéskérő indítvány az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésének előkészítésével kapcsolatos elvi döntés (szándéknyilatkozat) meghozatalára

2021.04.30. - Döntéskérő indítvány a Miskolc, Ady Endre utca 1. szám alatti Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú módosításának elfogadására

2021.04.30. - Döntéskérő indítvány a ZFR-ZBP-005 kódszámú „Környezetkímélő, klímasemleges, városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” c. pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntések meghozatalára

2021.05.04. - Döntéskérő indítvány a 82. számú háziorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.05.06. - Döntéskérő indítvány a nappali ellátást nyújtó intézmények épületeiben történő szolgáltatások szüneteltetése tárgyú határozat visszavonására és a szolgáltatások visszaállítására

2021.05.06. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Miskolci Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására

2021.05.10. - Döntéskérő indítvány Telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókorház Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76 szám alatt lévő érintett ingatlanok területére

2021.05.12. - Döntéskérő indítvány a "TOP 6.1.5-16-MI1-2016-00003 Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén" beruházás megvalósítása kapcsán érintett ingatlanrészek vonatkozásában kisajátítást helyettesítő adásvételről szóló döntés meghozatala tárgyában

2021.05.12. - Döntéskérő indítvány Telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására a TOP-6.4.1 projekt keretében tervezett kerékpárutak, és a Lajos Árpád utca folytatásának szélesítése vonatkozásában, valamint a módosítással érintett területek, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

2021.05.17. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2021.05.17. - Döntéskérő indítvány a 28. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetése tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására

2021.05.19. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

2021.05.19. - Döntéskérő indítvány Miskolc, 23365/43 hrsz.-ú ingatlan (DAM), észak-keleti részét érintő településrendezési eszközeinek módosításához, a véleményezés lezárására vonatkozó döntés meghozatalára

2021.05.20. - Döntéskérő indítvány a Helyi Környezetvédelmi Alap Pályázat 2020 keretében megkötött támogatási megállapodásokhoz kapcsolódó módosítási kérelmek elbírálásához

2021.05.20. - Döntéskérő indítvány Miskolci Szakképzési Centrum vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2021.05.20. - Döntéskérő indítvány Miskolci Tankerületi Központ 2020. évi vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2021.05.20. - Döntéskérő indítvány 2021. májusában tervezett tűzifa osztással kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

2021.05.21. - Döntéskérő indítvány a Privatizációs intézkedések kivizsgálása tárgyú 101/2020. (VIII.28.) számú közgyűlési határozat módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

2021.05.21. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2021.05.21. - Döntéskérő indítvány a Herman Ottó Múzeum 2020. évi vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2021.05.21. - Döntéskérő indítvány a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2021.05.21. - Döntéskérő indítvány Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása tárgyában

2021.05.21. - Döntéskérő indítvány a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet által használt ingatlan visszaadása tárgyában

2021.05.21. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadása tárgyában

2021.05.21. - Döntéskérő indítvány a „Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjteményre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

2021.05.26. - Döntéskérő indítvány az MVK Zrt. 2020. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2020. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására

2021.05.26. - Döntéskérő indítvány bérlő kijelölése tárgyában a "Bagolyvár" elnevezésű ingatlan helyiségében

2021.06.04. - Döntéskérő indítvány a Csokonai utca elkerülőként történő kiépítése érdekében tulajdonjog ingyenes átruházása tárgyában

2021.06.09. - Döntéskérő indítvány Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

2021.06.10. - Döntéskérő indítvány a településfejlesztést elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2021.06.11. - Döntéskérő indítvány a Miskolcz-Revital Táncsport Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére és ingatlanhasználat biztosítására

2021.06.11. - Döntéskérő indítvány jogi személy javára önkormányzati bérlakás és bérlőkijelölési jog biztosítására

2021.06.11. - Döntéskérő indítvány a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

2021.06.14. - Döntéskérő indítvány az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására, a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltatási Követelmény és Közszolgáltatási Ellentételezés 2021. évi módosított tervezett mértékének elfogadására

2021.06.14. - Döntéskérő indítvány az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány részére tárgyi eszközök térítésmentes tulajdonba adása tárgyában

2021.06.14. - Döntéskérő indítvány helyiség használatba adása tárgyában a Roma Polgárok Demokratikus Mozgalma részére