Városháza
Önkormányzat

Bogáncs utca felújítása

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásból valósul meg a TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001 számú „Bogáncs utca felújítása” című projekt. A beruházás részeként a MIDIP megközelítését szolgáló, önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő Bogáncs utca felújítása történik meg.

A projektről

A „Bogáncs utca felújítása” című projekt részeként 878 m hosszan történik felújítás, ahol burkolatfelújítás és szélesítés, padkaépítés, csapadékvíz-elvezetés, kerékpáros nyom kialakítása, forgalomtechnika, hídfelújítás, ivóvíz vezeték rekonstrukció, járdakapcsolat és közvilágítás megépítése valósul meg. A járdaépítéssel és a kerékpáros nyom kijelöléssel, valamint a közvilágítás kiépítésével biztonságosabbá válnak a közlekedés feltételei a Bogáncs utcán.

A támogatás célja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára, ami további gazdaságfejlesztés ösztönző hatást is kifejt az adott területen. A beruházás közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a foglalkoztatás-növeléséhez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához és a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához.

A projekt megvalósítás tervezett befejezése 2021.06.30.
A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 379.327.432 Ft
Támogatási intenzitás 100%

Záró sajtóközlemény