Városháza
Önkormányzat

Bogáncs utca felújítása

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásból valósult meg a TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001 számú „Bogáncs utca felújítása” című projekt. A beruházás részeként a MIDIP megközelítését szolgáló, önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő Bogáncs utca felújítása történt meg.

A projektről

A „Bogáncs utca felújítása” című projekt részeként 878 m hosszan történt felújítás, ahol burkolat felújítás és szélesítés, padkaépítés, csapadékvíz-elvezetés, kerékpáros nyom kialakítása, forgalomtechnika, hídfelújítás, ivóvíz vezeték rekonstrukció, járdakapcsolat és közvilágítás megépítése valósult meg. A járdaépítéssel és a kerékpáros nyom kijelöléssel, valamint a közvilágítás kiépítésével biztonságosabbá vált a közlekedés feltételei a Bogáncs utcán.

A támogatás célja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára, ami további gazdaságfejlesztés ösztönző hatást is kifejt az adott területen. A beruházás közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a foglalkoztatás-növeléséhez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához és a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához.

A projekt megvalósítás befejezése 2020. 07. 09.
A projekt bruttó összköltsége 384.430.932 Ft
Támogatási intenzitás 100%

Záró sajtóközlemény