Városháza
Polgármesteri hivatal

Önkormányzati Igazgatási Osztály

Az Önkormányzati Igazgatási Osztály a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály alárendelt szervezeti egysége, melyen belül két csoport működik:

 • Iktatási Csoport
 • Folyamatszabályozási és E-ügyintézési Csoport.

A fent megnevezett csoportok feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátása mellett az osztálytörzsben munkát végző munkatársak teljesítik az egyéb elvégzendő feladatokat.

Az Osztály kiemelten foglalkozik a Közgyűlés és bizottságai, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások és a képviselők működéséhez, munkájuk ellátásához szükséges feltételek biztosításával, valamint a Helyi Választási Iroda és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda választásokhoz kapcsolódó teendőinek ellátásával.

Az előzőkben leírtakra tekintettel az Osztály által végrehajtandó főbb feladatok a következők:

 • A Közgyűlés üléseinek és a közgyűlési bizottságok munkájának koordinálása (a meghívók, előterjesztések kiküldése, forgatókönyvek elkészítése), a Közgyűlés jegyzőkönyvének és a Közgyűlés bizottságai jegyzőkönyvének elkészítése.
 • Közgyűlésen elhangzott képviselői közérdekű kérdések megválaszolásának koordinálása.
 • A Közgyűlés által elfogadott rendeletek és határozatok nyilvántartása, nyilvánosságra hozatalukról történő gondoskodás, végrehajtásuk kezdeményezése, az önkormányzat közlönyének szerkesztése.
 • A Közgyűlés és a nemzetiségi képviselő-testületek közmeghallgatásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A képviselőkkel és bizottsági tagokkal összefüggő nyilvántartások vezetése, a munkájuk megszervezésében, koordinálásában és adminisztrálásában történő közreműködés.
 • A képviselők, bizottsági tagok, nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével, méltatlanságával, összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatok teljesítése.
 • A működési célú Választókerületi Alapból történő kifizetések előkészítése, nyilvántartása, a beérkezett elszámolások, beszámolók ellenőrzése.
 • A települési nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos testületi, koordinációs, szervezési és adminisztratív feladatok elvégzése, munkavégzésük segítése.
 • A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ügyvitelének támogatása (vezetés-szervezési feladatok, irányító testület szakmai támogatása, ülések előkészítése, szervezése, adminisztráció, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, jogi és törvényességi feladatok).
 • Az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselői választások, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások, az európai parlamenti választások, a népszavazás, helyi népi kezdeményezés előkészítése, lebonyolítása.
 • A közérdekű adatkérések kezelése, valamint a képviselő-testület hivatalához intézett képviselői tájékoztatás kéréssel kapcsolatos feladatok végrehajtása.
 • A közzétételi lista karbantartásáról történő gondoskodás.
 • A költségvetési szervek alapításával, átszervezésével, megszüntetésével összefüggésben az alapító és módosító okiratok előkészítésével, egyeztetésével kapcsolatos teendők ellátása.