Városháza
Önkormányzat

Korábbi pályázatok

Hazai és nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása

Felhívás 2017. évi hazai és nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatására

Sport Mecénás Alapból igényelhető 2017. évi támogatásra vonatkozó pályázat

Idegenforgalmi alap pályázat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.3. pontja alapján 2017. évben is meghirdeti az "Idegenforgalmi Alap"pályázatot.

A pályázati cél:
hiánypótló turisztikai kiadványok készítése, az idegenforgalmi főszezon idején kulturális-turisztikai programok megvalósítása, a programok népszerűsítése, dokumentálása, melyek

elsődlegesen növelik a turisták tartózkodási idejét és a turisztikai szezon hosszát,

ösztönzik a beutaztató tevékenységet,

új, innovatív szemléletű megoldást alkalmaznak,

ösztönzik több partner együttműködését,

hozzájárulnak Miskolc pozitív megítéléséhez

A pályázók köre: Az idegenforgalom területén működő gazdasági szervezetek, civil szervezetek, amelyek Miskolc területén végzik szolgáltató tevékenységüket és miskolci székhellyel rendelkeznek.
A fenti célok megvalósítását kitűző pályázók közül előnyt élvez, aki

  1. a pozitív városimázs alakítását szolgáló projekttel pályázik,
  2. idegenforgalmi szempontból jelentős célcsoportok megszólításával,
  3. belvárosban kínál programlehetőséget.

Azon pályázók, akik a 2016. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatás felhasználásával a megadott határidőig nem számoltak el, 2017-ben pályázati támogatásban nem részesülhetnek, kivételként kezelve a vis maior eseteket.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított Idegenforgalmi alap költségvetési sora.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Maximális támogatás összege: 300.000 Ft.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. április 19. – 2017. december 31.

Művészeti és tudományos ösztöndíj

A Művészeti és tudományos ösztöndíj célja a város művészeti és tudományos életének fejlesztése, az alkotómunka ösztönzése, a várost gazdagító értékek létrehozása.

A pályázók köre: A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a Miskolc városát művészeti és tudományos téren gazdagító pályamunkák.

Kulturális Mecénás Alapból igényelhető 2017. évi támogatásra vonatkozó pályázat

A Kulturális Mecénás pályázat célja a város közművelődési, közgyűjteményi és művészeti területén folyó szakmai munka, valamint a város kulturális civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó műhelyei, a közösségi média és az öntevékeny csoportok értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munkájának támogatása.

A pályázók köre: Miskolc város közigazgatási határain belül működő művelődési és művészeti alkotó közösségek, kulturális egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok, csoportok, civil szervezetek, intézmények.