Városháza
Önkormányzat

Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság

A bizottság tagjai

Elnök

Szarka Dénes 

Alelnök

Dr. Mokrai Mihály 

Képviselő tagok

Bajusz Gábor 

Kozma István Jánosné 

Révész Péter 

Dr. Simon Gábor 

Soós Attila 

Nem képviselő tagok

Dr. Fekete Zoltán Józsefné 

Hajkóné Homolya Gizella Eszter 

Kovács Imre István 

Kovácsné Budai Mária 

Rácz Béla 

A bizottság feladatai

Véleményezi

 • az Önkormányzat gazdasági programját, és a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéseket,
 • az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó közgyűlési javaslatokat,
 • az önkormányzati gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési, működési koncepciókat, irányelveket, a szakmai igények és pénzügyi lehetőségek összehangolását,
 • az önkormányzati vagyon hasznosításával, a vállalkozásokkal, alapítványokkal és kötvény kibocsátásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket, az ezzel összefüggő pályázati kiírásokat,
 • az Önkormányzat által benyújtott, illetve a vagyona hasznosítására kiírt pályázatokat,
 • a mindenkori költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettség vállalására irányuló javaslatot,
 • a Közgyűlés által alapított díjakra vonatkozó javaslatokat,
 • a helyi adók bevezetésére, megállapítására vonatkozó javaslatokat,
 • zárszámadással összefüggő előterjesztéseket,

A Bizottság véleményezi továbbá az alábbi szakfeladatok ellátására vonatkozó előterjesztéseket

 • városfejlesztés, a városrendezés-településrendezés,
 • az épített és természeti környezet védelme,
 • a városüzemeltetési (köz)feladatok,
 • a társulási együttműködés, közszolgáltatás és intézmény fenntartás,
 • fogyasztóvédelem,
 • helyi ipar és kereskedelem, állattartás, föld- és közterület használat,
 • rendkívüli események során a közellátás biztosítását célzó intézkedések.

Figyelemmel kíséri

 • és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását,
 • a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az ezeket előidéző okokat, egyúttal állásfoglalást alakít ki a feladatok rangsorolására, prioritások érvényesítésére.

Javaslatot tesz

 • védett területek kialakítására,
 • a polgármester munkájának elismerésére,
 • a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

Dönt a vagyonrendeletben meghatározott átruházott hatáskörökben.

Képviselője útján részt vesz társadalmi és szakmai egyeztetéseken, különösen a tervtanácsok munkájában.

Részt vesz az önerős közműfejlesztési program elfogadásában, a támogatások megítélésében.

Meghatározza a városkép javítása és védelme céljából létesített pénzügyi alap felhasználásának feltételeit és kiírja az erre vonatkozó pályázatokat és elbírálja azt.

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

 • Dönt a fejlesztési és rendezési célokat megalapozó tervpályázatok kiírásáról,
 • Dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról,
 • Jóváhagyja a vagyonkezelő szervezetek éves beszámolóját,
 • Dönt Miskolc Megyei Jogú Város, illetve annak kistérségi, agglomerációs területén lévő elfogadóhelyeken ingyenes, kedvezményes vásárlásra, szolgáltatások igénybevételére jogosító kedvezményrendszer koncepciójának elfogadásáról, annak módosításáról, a kedvezményrendszer bevezetéséről és megszüntetéséről,
 • Dönt az éves közbeszerzési terv jóváhagyásáról, módosításáról.
 • Dönt azon gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása tárgyában, amelyek társasági részesedését az Önkormányzat egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan, közvetlenül tulajdonolja.

A Bizottság dokumentumai

Meghívók
Jegyzőkönyvek