Városháza
Polgármesteri hivatal

Kontrolling Csoport

A Kontrolling Csoport egy folyamatosan fejlődő kontrolling rendszert alakít ki és úgy működteti, hogy az a gazdálkodást érintő megalapozott vezetői döntésekhez aktuális információkkal szolgáljon. Ezzel összefüggésben statisztikákat, elemzéseket és értékeléseket készít.

 

 • Működteti az Önkormányzat, a Hivatal, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai, valamint az önkormányzati költségvetési szervek és a (rész)tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében az egységes Vezetői Információs Rendszert (a továbbiakban: VIR), javaslatot tesz annak fejlesztésével, bővítésével kapcsolatosan.
 • Kialakítja a belső vezetői beszámoló rendszer struktúráját, biztosítja a folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket.
 • Részt vesz az önkormányzati költségvetés tervezésének folyamatában, a költségvetés elfogadását követően a kötelezettségvállalások és teljesítések nyomon követésével biztosítja a kockázati pontok azonosítását a döntés-előkészítésekhez szükséges információk biztosításával.
 • Ellátja az önkormányzati kontrolling feladatokat: az erőforrásokkal való gazdálkodás kontrolling eszközeivel (vezetői információs jelentések, elemzések készítése, adatszolgáltatás a költségvetés elkészítéséhez, a költségvetési zárszámadáshoz, egyéb beszámolókhoz).
 • Elősegíti a gazdálkodási folyamatok korszerűsítését.
 • Javaslattal él a szakmai informatikai rendszerek VIR-hez történő integrálásával, szakmai mutatószám rendszer kialakításával kapcsolatban.
 • A Gazdálkodási Főosztály képviseletében kapcsolatot tart az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal és intézményekkel. A nonprofit gazdasági társaságok és intézmények gazdálkodására kiterjedően havi rendszerességgel monitoring rendszert működtet.
 • Részt vesz az előzetes kötelezettségvállalások engedélyezési folyamatában a pénzügyi fedezet vizsgálatánál.
 • Ellátja az Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában, résztulajdonában álló gazdasági társaságok, intézmények tulajdonosi, alapítói felügyeletét. Ellátja az említett gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolatainak koordinálását, elemzi az üzleti terveket és beszámolókat.
 • Közreműködik az önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában, résztulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések (alapítás, átszervezés, megszüntetés), valamint az önkormányzat által alapított intézmények alapítói döntései előkészítésében és végrehajtásában.
 • Ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok üzleti tervének számviteli törvény szerinti beszámolójának a véleményezését, figyelemmel kíséri a végrehajtását.
 • Gondoskodik a társaságok működésével összefüggő egyes központi költségvetésből származó bevételekkel kapcsolatos pályázatok, igénylések, elszámolások lebonyolításáról, kapcsolódó szerződések előkészítéséről.
 • Ellátja az Önkormányzat által alapított alapítványok, közalapítványok pénzügyi kontrolljával kapcsolatos feladatokat, a gazdálkodásukról szóló beszámolók vizsgálatát.
 • Közreműködik a gazdasági társaságokat, intézmények érintő Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatok lebonyolításában, a vizsgálati megállapítások alapján hozott intézkedési tervek összeállításában, végrehajtásában.