Városháza
Polgármesteri hivatal

Gazdálkodási Főosztály

A Gazdálkodási Főosztály jogi személyisége

A Gazdálkodási Főosztály a Hivatal, közvetlenül a jegyző alá rendelt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, főosztály szintű belső szervezeti egysége, amelynek feladatait, működését, belső felépítését jelen Szabályzat tartalmazza.

A Gazdálkodási Főosztály irányítása és vezetése

A Gazdálkodási Főosztályt a jegyző irányítása mellett a főosztályvezető vezeti.

 A Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetőjének különös feladatai

  1. Az Önkormányzat és a Hivatal működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a hivatal gazdasági vezetője, feladatait a jegyző közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
  2. Felelős a Hivatal gazdasági szervezete által végzett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért, valamint a gazdálkodási szakterület jogszerű működésének ellenőrzéséért.
  3. Felügyeletet gyakorol az önkormányzati intézmények gazdálkodása felett.
  4. Felelős a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, társulásokkal kapcsolatos költségvetési, pénzügyi, számviteli feladatok elvégzéséért.

A Gazdálkodási Főosztály tevékenységi köre

A Gazdálkodási Főosztály az alább rögzített feladatai teljesítésével ellátja az Önkormányzat és a Hivatal gazdasági szervezetének feladatait, e körben különösen az Önkormányzat költségvetésének tervezését és végrehajtásának felügyeletét, a támogatások, finanszírozások, pénzügyi teljesítésének vizsgálatát. A Gazdálkodási Főosztály ellátja továbbá a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság helyi adókkal kapcsolatos hatósági feladatait, valamint a kontrolling feladatokat. Ellátja az önkormányzati gazdasági társaságok, intézmények működésével, tulajdonosi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

A Gazdálkodási Főosztály szervezeti felépítése

1. Adó Osztály

1.1. Adóeljárási Csoport I.

1.2. Adóeljárási Csoport II.

1.3. Ellenőrzési Csoport

1.4. Könyvelési Csoport

1.5. Végrehajtási Csoport

2. Pénzügyi Osztály

2.1. Finanszírozási Csoport

2.2. Költségvetési Csoport

2.3. Számviteli Csoport

2.4. Kontrolling Csoport