Városháza
Önkormányzat

Kitüntetések

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontja szerint a kitüntetések és elismerő címek alapítása a Közgyűlések kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint a kitüntető címek és díjak átadása minden év május 11. napján, Miskolc város ünnepe alkalmából ünnepi Közgyűlésen történik.

A Rendelet értelmében a kitüntető díjak és címek adományozására vonatkozó javaslatok előzetes elbírálása, a döntés előkészítése a Közgyűlés által évente megválasztott Kuratórium feladata, melynek létszáma jelenleg 14 fő. A Kuratórium állandó tagjai a polgármester – aki egyben a Kuratórium elnöke is –, a képviselői mandátummal rendelkező alpolgármester, a Közgyűlés hat állandó bizottságának elnöke, a Miskolci Egyetem rektora, az MTA Miskolci Területi Bizottság elnöke, valamint Miskolc Megyei Jogú Város mindenkori főépítésze. A Kuratórium ezen összesen 11 állandó tagján túlmenően a további 3 tagot a Közgyűlés évente választja meg.

A Kuratórium évente megválasztásra kerülő, a kiosztható díjakhoz és elismerésekhez kapcsolódó szakterületek és a civil szféra elismert képviselőiből kiválasztott, az állandó tagokon felüli három tag személyének cseréjével biztosítható az egyes szakterületekhez kapcsolódó szakmai tudás folyamatos jelenléte, a szakmai sokrétűsége, sokszínűsége.

A kitüntetések adományozásának lehetőségére vonatkozó felhívást az év elején teszi közzé az Önkormányzat. A beérkezett javaslatokat a Kuratórium véleményezi és javaslatot teszt a Közgyűlésnek az adományozásra, amely dönt a díjak odaítéléséről.

Miskolc Város Napja alkalmából átadandó díjak és elismerések

 1. MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím
 2. PRO URBE kitüntető cím
 3. Gálffy Ignác életmű-díj
 4. Herman Ottó tudományos díj
 5. Szemere Bertalan közéleti díj
 6. Szabó Lőrinc irodalmi díj
 7. Kondor Béla képzőművészeti díj
 8. Reményi Ede zenei díj       
 9. Déryné színházi díj
 10. Miskolc Város Építészeti Alkotói díj
 11. Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj
 12. Benkő Sámuel díj
 13. Pedagógiai díj
 14. „Miskolc Város Turizmusáért” díj
 15. „Az év sportolója”
 16. „Miskolc Város Sportjáért” díj
 17. „A Civilek Támogatásáért” díj        
 18. „Az Év Civil Szervezete” díj
 19. Pro Minoritate díj
 20. Nívódíj
 21. Az Egyetemért A Városért díj