Városháza
Polgármesteri hivatal

Lakosságkapcsolati Csoport

A Lakosságkapcsolati Csoport elsősorban a tisztségviselőkhöz címzett, az Önkormányzat működését érintő közérdekű bejelentéseket, panaszokat és egyéb megkereséseket kezeli, egyeztetve a feladatkörükben érintett önkormányzati gazdasági társaságokkal, intézményekkel.

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat, melynek keretében elsősorban azt ellenőrzi, hogy az adott társasház működése összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

A törvényességi felügyelet tehát kizárólag a társasház belső szabályzatainak ellenőrzésére, illetve a társasház működésének, határozatainak törvényességi ellenőrzéseire terjed ki, azaz arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak és a társasház szabályzatainak. Nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. Az eljárás nem irányulhat továbbá a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére. Azok a társasházi ügyek, amelyeknek tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult személyes konfliktus eldöntése, nem tartoznak a törvényességi felügyeleti, jegyzői hatáskörbe.