Városháza
Önkormányzat

Avas

Szociális város rehabilitáció – Avas szoft programok folytatása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szociális város rehabilitáció – Avas szoft programok folytatása” című TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00002 jelű projektje keretében a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programokat valósított meg. A projektet az önkormányzat a Dialóg Egyesülettel konzorciumban valósította meg.

A projektről

A projekt tárgya az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) szociális városrehabilitációs programjának a folytatása.  A megvalósítás helyszínét AVAS II. ütem, Sályi utca- Mandulás sétány- Szentgyörgy utca- Szilvás utca által határolt terület képezte.

A program célcsoportjába az itt élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak, de a program a terület egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációját.

A beavatkozási terv céljai, hogy minél többen kapcsolódjanak a társadalmi felzárkózást segítő oktatási, képzési és foglalkoztatási programokba illetve, hogy növekedjen a foglalkoztatásba kerülők száma a célterületen. Fontos cél a lakótelepi környezetben élők szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek megteremtése, valamint a romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentése, hosszútávon megszüntetése. Továbbá, javítani szeretnék a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyeit, tanulmányi eredményeit és szabadidő eltöltési lehetőségeiket.

Tevékenységek

  • Alternatív szabadidős gyermek programok
  • Drogprevenciós programok
  • Közösségfejlesztési programok megvalósítása
  • Álláskeresési szolgáltatás
  • Avasi Információs Pont működtetése
  • Szociális munka biztosítása
A projekt tényleges fizikai befejezése 2018.10.31.
A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 9 996 190 Ft
Támogatási intenzitás 100%