Városháza
Polgármesteri hivatal

Könyvelési Csoport

Az Önkormányzati Adóhatóság feladatkörébe tartozó könyvelési, szabálysértési, az adó- és értékbizonyítványok kiállításával kapcsolatos forgalmi érték megállapítási feladatokat látja el.

  • adózók által teljesített befizetési kötelezettségek adózói adószámlákra történő felvezetése, illetve könyvelése,
  • hivatalból vagy kérelemre indult ügyekben a túlfizetések elszámolása, visszatérítése, átvezetése és visszatartása,
  • végrehajtási eljárás keretében a hátralékos adózók részére hatósági átutalási megbízások (inkasszó) kiadása,
  • adó- és értékbizonyítványok kiállításával kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása, kapcsolattartás az ügyfelekkel és helyszíni szemle lefolytatása.