Városháza
Polgármesteri hivatal

Humánerőforrás Osztály

A Humánerőforrás Osztály feladata a Polgármesteri Hivatal és a Miskolci Önkormányzati Rendészet köztisztviselőivel, egyéb foglalkoztatottjaival, valamint a közfoglalkoztatottjaival kapcsolatos személyzeti és munkaügyi teendők ellátása, a képzések és továbbképzések szervezése, valamint a személyi anyagok kezelése. Az önkormányzat által tulajdonolt intézmények és gazdasági társaságok intézményvezetőinek és ügyvezetőinek foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos feladatok ellátása.

Humánpolitikai feladatok ismertetése:

 1. Közreműködés a hivatali SzMSz és Ügyrend, valamint Közszolgálati Szabályzat aktualizálásában.
 2. Az egyéb munkáltatói joghoz kötődő intézkedések végrehajtásáról történő gondoskodás.
 3. A pályáztatási és kiválasztási folyamatok koordinálása, lebonyolítása.
 4. A képesítési követelményrendszer előírásainak betartásáról történő gondoskodás a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.
 5. Az alkalmazottak által igénybe vehető éves szabadság        mértékének megállapítása, nyilvántartása.
 6. A Hivatal alkalmazottai részére adható különböző juttatásokkal kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása, szükség esetén azok szabályozásának kezdeményezése.
 7. A munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása..
 8. A kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok megszervezése.
 9. A köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.
 10. A kitüntetési, jutalmazási és soron kívüli előmeneteli ügyek végrehajtása.
 11. A köztisztviselők éves egyéni teljesítményértékelésének végrehajtásban történő közreműködés, a teljesítés nyomon követése.

 

Képzési szakterületet érintő teendők bemutatása:

 1. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal és a Miskolci Önkormányzati Rendészet köztisztviselői kötelező képzésének és továbbképzésének irányítása és ellenőrzése.
 2. A közigazgatási alap- és szakvizsgára, valamint az ügykezelői alapvizsgára történő jelentkezések szervezése, dokumentálása.
 3. A hivatali dolgozók egyéb szakmai és vezetői képzéseinek koordinálása. A tanulmányi szerződések előkészítése, nyilvántartása, és a tanulmányi időszak alatt a szerződésben foglaltak teljesülésének figyelemmel kísérése.
 4. Az „Otthonunk Miskolc” gyakornoki-programmal valamint a szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel kapcsolatos teendők ellátása.

 

Önkormányzati intézmények igazgatóinak valamint az Önkormányzat által tulajdonolt gazdasági társaságok ügyvezetőinek jogviszonyával kapcsolatos feladatok összefoglalása:

Az önkormányzati intézményvezetők és az önkormányzati gazdasági társaságok vezetői-ügyvezetői pályáztatási folyamatának lebonyolításáról, a kapcsolódó közgyűlési előterjesztések elkészítéséről történő gondoskodás.

Munkáltatóhoz benyújtott vezetői kérelmek ügyintézésének ellátása. Az egyéb munkáltatói joghoz kötődő intézkedésekben eljárás. Vagyonnyilatkozat-tételek ügyintézése. Jubileumi jutalmakkal kapcsolatos ügyintézés. Az érintett vezetői körben a munkaügyi kérdésekben támogatás nyújtása.

 

Közfoglalkoztatással, nyári diákmunkával kapcsolatos feladatok felvázolása:

Az önkormányzati közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás, valamint a hivatali nyári diákmunka megszervezése és lebonyolítása.

A Polgármesteri Hivatal és a Miskolci Önkormányzati Rendészet közfoglalkoztatási támogatási szerződéseihez kapcsolódó elszámolások elkészítése és benyújtása. Az Önkormányzat intézményeivel, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a foglalkoztatásban érintett civil szervezetekkel, alapítványokkal, a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetekkel történő kapcsolattartás biztosítása.