Városháza
Ügyintézés

Adóslista a helyi adó hátralékkal rendelkező adózókról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § [Adótartozással rendelkező adózók adatainak önkormányzati adóhatósági közzététele]  (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság helyi adó vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

Frissítés dátuma: