Városháza
Polgármesteri hivatal

Polgármesteri Kabinet

A Polgármesteri Kabinet jogi személyisége

A Polgármesteri Kabinet a Hivatal, közvetlenül a jegyző alá rendelt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, főosztály szintű belső szervezeti egysége, amelynek feladatait, működését, belső felépítését jelen Szabályzat tartalmazza.

A Polgármesteri Kabinet irányítása és vezetése

A Polgármesteri Kabinetet a jegyző közvetlen irányítása mellett a kabinetvezető vezeti.

A Polgármesteri Kabinet tevékenységi köre

A Polgármesteri Kabinet az alább rögzített feladatai teljesítése során ellátja a város kulturális és sport életével, sajtó, kommunikációs és marketing tevékenységével, idegenforgalmával összefüggő stratégiai, tervezési, koordinációs feladatokat, a polgármesterhez, alpolgármesterekhez kötődő titkársági, PR és protokoll feladatokat, valamint a Hivatalhoz kötődő sajtó és kommunikációs feladatokat. Koordinálja a közrendvédelmi, közbiztonsági, nemzetiségi, társadalmi felzárkóztatási, civil és esélyegyenlőségi, civil részvételi, egyházügyi, ifjúsági és nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok megvalósulását. Ellátja a stratégiailag kiemelkedő jelentőségű döntésekhez kapcsolódó feladatokat. Ellátja a polgármester és alpolgármester tekintetében a programszervezéssel kapcsolatos feladatokat.

A Polgármesteri Kabinet tagozódása

A Polgármesteri Kabinet az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

1. Sajtó, Kommunikációs és Városmarketing Osztály

1.1. Sajtó és Kommunikációs Csoport

1.2. Városmarketing Csoport

2. Kulturális és Sport Osztály

2.1. Kulturális Csoport

2.2. Sport Csoport

3. Koordinációs Osztály

3.1. Lakosságkapcsolati Csoport

3.2. Referensi Csoport

4. Stratégiai Osztály