Városháza
Polgármesteri hivatal

Számviteli Csoport

A Számviteli Csoport az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal mellett egy társulás és kilenc nemzetiségi önkormányzat teljes naprakész főkönyvi könyvelésével, az utalványlapok kifizetés előtti ellenőrzésével, beszámolóik, havi jelentéseik a Magyar Államkincstár felé történő leadásával, segélyekhez kapcsolódó ügyek intézésével, utalások előkészítésével foglalkozik.

  • Végzi az Önkormányzat, a Hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a társulások számviteli politikájának, számlarendjének, számlatükrének, eszközök és források értékelési szabályzatának, leltárkészítési és leltározási és egyéb számviteli szabályzatának elkészítését és aktualizálását.
  • Gondoskodik az Önkormányzat és a Hivatal számviteléhez kapcsolódó főkönyvi nyilvántartások és az osztály feladatkörébe tartozó analitikus számviteli nyilvántartások kialakításáról és vezetéséről.
  • Ellátja az Önkormányzat, a Hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a társulások gazdálkodásával összefüggő számviteli feladatokat.
  • Közreműködik a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos rendeletek, határozatok elkészítésében.
  • Vezeti a feladatkörébe tartozó bevételi analitikus nyilvántartásokat (folyósított szociális kifizetésekkel kapcsolatos követelések, kivetett bírságok), közreműködik ezen bevételek, követelések beszedésében
  • Folyósítja a megállapított szociális juttatásokat. A folyósításokat egyezteti a Szociális és Köznevelési Osztállyal, ellátja a szociális juttatások állami hozzájárulásának igénylésével kapcsolatos feladatokat.
  • Jogszabály szerinti adatszolgáltatást végez a Magyar Államkincstár felé.