Városháza
Polgármesteri hivatal

Ellenőrzési Csoport

Az Ellenőrzési Csoport feladata az adójogszabályokat megsértő adózókkal szembeni határozott fellépés, az adóelkerülés gyors és hatékony feltárása mellett az együttműködő, és jogkövető magatartást tanúsító adózók tekintetében az önkéntes jogkövetés elősegítése, amelynek keretében a helyi adókról, a környezetterhelési díjról szóló törvény, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján az iparűzési adó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, és talajterhelési díj ellenőrzésével, megállapításával, kivetésével, törlésével kapcsolatos elsőfokú adóhatósági feladatokat lát el.

  • kötelezően lefolytatandó ellenőrzések, valamint célzott kiválasztási rendszerek alkalmazásával adózók kiválasztása adóellenőrzésre és ellenőrzések lefolytatása,
  • helyszíni szemlék lefolytatása,
  • az ellenőrzés megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalása,
  • az ellenőrzések megállapításairól készült határozatok kiadása,
  • az adózók nyilvántartásának vezetése, az új adóalanyok nyilvántartásba vétele,
  • önadózás esetén az adózók adóbevallásainak rögzítése, nyilvántartása, és szükség esetén kijavítása, továbbá hiánypótlásra történő felhívás,
  • bejelentési, adatbejelentési, adatszolgáltatási vagy hiánypótlási kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes, hibás, hiányos teljesítése esetén a törvényi feltételek fennállása esetén mulasztási bírság kiszabása,
  • építményadó és telekadó vonatkozásában hatósági adómegállapítás,
  • az önkéntes jogkövetés elősegítése érdekében preventív jelleggel az adózók részére tájékoztatás kiadása.