Városháza
Polgármesteri hivatal

Finanszírozási Csoport

A Finanszírozási Csoport vezeti a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a 9 db nemzetiségi Önkormányzat és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás fizetési számláit, pénztárat működtet és a teljes pénzforgalom lebonyolításáért felelős. Biztosítja, hogy az említett szervezetek határidőben, jogszabálynak megfelelően eleget tegyenek fizetési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségüknek, mindamellett, hogy likviditásuk biztosított maradjon.

  • Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos finanszírozási feladatokat látja el.
  • Ellátja az Önkormányzat, a Hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a társulások adóalanyiságából adódó feladatokat, továbbá intézi az ezekkel jogviszonyban állókat megillető juttatások kifizetése kapcsán felmerülő teendőket.
  • Végzi a számlázási feladatokat, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, nyilvántartja a bevételi előírásokat. A szállítói folyószámlákat rendszeresen felülvizsgálja, egyeztet a partnerekkel, intézi a felszólításokat, év végén leltárt készít az állományról.
  • Működteti az Önkormányzat, a Hivatal házi pénztárát, valamint a balatonmáriafürdői tábor kihelyezett pénztárát, ellátja a működtetésével kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a pénzkezelés szabályainak betartását.
  • Előkészíti és a szükséges dokumentációval látja el a bevételi és kiadási bizonylatokat a könyveléshez.
  • Ellátja a feladatkörébe tartozó különféle támogatások (önerős közműfejlesztés, lakáscélú munkáltatói támogatások, első lakáshoz jutás helyi támogatása, stb.) folyósításával, visszaigénylésével kapcsolatos feladatokat.
  • Gondoskodik az Önkormányzatot és a Hivatalt megillető – nem adójellegű – követelések beszedéséről, sikertelenség esetén kezdeményezi a követelések jogi úton történő érvényesítését. Nyilvántartja a választókerületi alapot, a helyi önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok juttatásait, gondoskodik azok számfejtéséről, kifizetéséről, illetve kiutalásáról, továbbá a reprezentációs költségekről, valamint a tisztségviselők által külön rendelkezés szerint felhasználható más keretösszegekről.
  • Nyilvántartja az Önkormányzat és a Hivatal fizetési számláit, annak alszámláit, a letéti számlát.