Városháza
Önkormányzat

enPover projekt

Energiaszegénység-cikksorozat,
avagy hogyan teremtsük meg az energiaszegénység-mentes jövőt Miskolcon

Miskolc MJV Önkormányzata részt vesz a EnPover című nemzetközi projektben. A kezdeményezés célja az önkormányzatokon keresztül az energiaszegénység mérséklése és az energiatudatosság fokozása, alacsony költségű energiahatékonyság növelő intézkedések segítségével. Ez a cikk egy 8 hetes intenzív kommunikációs és szemléletformáló kampány első eleme, melynek célja az energiaszegénység fogalmának tisztázása, a probléma közvetlen és közvetett hatásainak bemutatása és a megoldási lehetőségek felvázolása, gyakorlati tanácsok, elméleti ismeretek innovatív ötletek átadás réven.

Az EnPover projekt 2019 októbereben vette kezdetét Lengyelország, Németország és Magyarország részvételével. A projekt a német Környezet- és Természetvédelmi Minisztérium és az Európai Klíma Kezdeményezés (EUKI) támogatásával valósul meg. A program hazai koordinálásáért az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ a felelős. (A nagy múltú hazai civil szervezet szerteágazó, energetikával kapcsolatos tevékenységeiről bővebben a www.energiaklub.hu honlapon olvashatnak.)

A projekt tehát másfél éve kezdődött és előreláthatólag 2021. június végéig tart. Veres Pál polgármester 2020 tavaszán írta alá az együttműködési megállapodást, mert a miskolci önkormányzat elhivatott abban, hogy gyakorlati lépéseket tegyen a probléma kezelésére. Az elmúlt évben a COVID-19 járvány ellenére rendületlenül zajlik a projektben meghatározott célok és tevékenységek végrehajtása.

A lengyel (PNEC), német (DUH) és magyar (Energiaklub) partnerek segítségével egy nemzetközi, önkormányzati döntéshozókból, illetve a településeken tevékenykedő önkormányzati szakértőkből álló kommunikációs fórum jött létre. Tovább az elmúlt hónapokban már két sikeres online találkozón bővíthették az energiaszegénységgel kapcsolatos tudásukat a partnerek. Hazánkban Miskolcon kívül még Szentendre, Pilisborosjenő, Bükkábrány és Tibolddaróc önkormányzata vesz részt a projektben. Ezért a kezdeményezés nem csak a nemzetközi kapcsolatok elmélyítését és a szakmai ismeretek átadást segíti elő, de jelentős mértekben hozzájárul az energiaszegénységgel kapcsolatos hazai tapasztalatok és jó példák megosztásához, kommunikálásához is.

A EnPover program során az összes partner önkormányzatnak, így a borsodi megyeszékhelynek is lehetősége nyílik arra, hogy az energiaszegénység mérséklését célzó, leginspirálóbb hazai és külföldi jó példák segítségével összeállított gyakorlati útmutatót használja fel a város „energiaszegény” lakosainak megsegítésre.

Összegezve a következő hetekben szeretnénk a miskolciak figyelmét felhívni arra, hogy az önkormányzat segítségével és a helyi (lakó)közösségek összefogásával milyen alacsony költségű megoldások érhetőek el és valósíthatóak meg a helyi energiaszegénység mérséklése érdekében. Cikksorozatunkat érdemes lesz követni, hiszen a hasznos gyakorlatban is könnyen alkalmazható, az energiafogyasztás csökkentését segítő tanácsok mellett szó lesz még az energiaszegénység meghatározásáról, a probléma gyökéréről és fajtáiról, s főleg káros egészségügyi hatásairól is. Továbbá a megoldási lehetőségekről, a helyi közösségeben rejlő kiaknázatlan potenciáról, az épületek felújításáról, az energiahatékony eszközök helyes használatáról. Célunk, hogy a város lakói – a cikksorozat olvasói – az háztartási energiakiadások és energiafelhasználás csökkentésével nagyobb komfortfokozatot és magasabb életminőséget érjenek el.

Az energiaszegénység társadalmunk egészét érintő probléma, nemcsak a szomszédunk elszigetelt gondja! Egy kis odafigyeléssel, egymás támogatásával és az önkormányzattal segítségével sokat tehetünk, hogy Miskolcon is energiaszegénység-mentes legyen a jövő.