Városháza
Polgármesteri hivatal

Szociális és Köznevelési Osztály

A Szociális és Köznevelési Osztály (továbbiakban: Osztály) ellátja a szociális és gyermekjóléti területre vonatkozó jogszabályok által az önkormányzat hatáskörébe utalt intézményfenntartói feladatokat. Továbbá együttműködik a szakterületet érintő feladatkörrel rendelkező önkormányzati és állami intézményrendszer szereplőivel, intézményekkel, a köznevelési és szociális területen működő társadalmi szervezetekkel.

Az Osztály két szociális támogatásokkal foglalkozó csoportja meghatározott illetékességi területre (utcalista szerint) vonatkozóan látja el a pénzbeli és természetbeni ellátásokat szabályozó ágazati jogszabályokban, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben előírt hatósági feladatokat, így a települési támogatásoknak, a gyermekek, fiatal felnőttek, családok, időskorúak és krízishelyzetbe kerültek támogatásainak megállapítását.

Feladatai közé tartozik:

 • Ellátja az önkormányzat fenntartásában működő intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételével, és intézményben fizetendő térítési díjak megállapításával kapcsolatos feladatokat
 • Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény szolgáltatói nyilvántartásba vételével, adatmódosításával, törlésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • Elkészíti a város szolgáltatástervezési koncepcióját, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokra kötendő ellátási szerződéseket
 • Hatáskörébe tartozik a szociális és fogyatékosügyi feladatokat ellátó civil és nyugdíjas szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a szociális területet érintően az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásával kapcsolatos szakmai beszámolók véleményezése és ellenőrzése
 • Ellátja az Egészségügyi, a Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság, illetve a Szociálpolitikai Kerekasztal munkájával összefüggésben lévő feladatokat.Közreműködik a köznevelési területet érintő pályázatok előkészítésében, lebonyolításában
 •  Az önkormányzati fenntartású óvodák vonatkozásában szakmai tájékoztatást nyújt, fenntartói döntéseket kezdeményez, ellenőrzi a szakmai munkát, kapcsolatot tart az óvodavezetőkkel, továbbá felülvizsgálja az óvodai körzethatárokat, kijelöli az adott nevelési év beiratkozási időpontjait, meghatározza a nevelési év helyi rendjét. Mindemellett fenntartóként eljárva felülvizsgálja és véleményezi az óvodai alapdokumentumokat, az óvodák Pedagógiai Programját, Házirendjét, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Továbbképzési Programját jóváhagyja
 •  Jogszabály által elrendelt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít a Köznevelési Informatikai Rendszer (KIR), a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Miskolci Tankerület felé.
 • Közreműködik a pedagógusok kitüntetésével járó feladatokban a nyugdíjas pedagógusok „Díszoklevél” igénylésével kapcsolatban felmerülő adminisztratív teendők lebonyolításában, mindemellett kapcsolatot tart a köznevelés területén működő társadalmi szervezetekkel, az önkormányzati és állami intézményrendszer szereplőivel.
 • Felmerülő igény alapján az Osztály által vezetett nyilvántartásokból hatósági bizonyítványt állít ki és válaszol a különböző hatóságok adatkéréseire
 • Környezettanulmányt készít a kérelmek elbírálásához, továbbá igény szerint más hatóság pl. önkormányzat, bíróság stb. felkérésére
 • Kiállítja az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatban a védendő fogyasztókra vonatkozó igazolásokat a földgázellátásról, valamint a villamosenergiáról
 • Gondoskodik a szünidei (minden tanévközi és nyári szünidőben) a gyermekétkeztetés megszervezéséről, lebonyolításáról, a jogosult gyermekek részére
 • Ellátja a szépkorú polgárok jubileumi köszöntését, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer vonatkozásában felmerülő feladatokat és a lakbértámogatással kapcsolatos ügyintézést

Az Osztály ügyfélszolgálat működtetésével tartja a személyes kapcsolatot a város lakosaival.

Az ügyintézést könnyíti, hogy a város négy pontján külső ügyfélszolgálat is működik, így az ügyfelek kérelmeiket lakóhelyükhöz közel nyújthatják be.

Osztályunk ügyfélfogadási rendje a 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39. szám alatt, az alábbi:

 • Hétfő:          8.00 órától 16.00 óráig
 • Kedd:           nincs ügyfélfogadás
 • Szerda:         8.00 órától 17.30 óráig
 • Csütörtök:   8.00 órától 16.00 óráig
 • Péntek:        8.00 órától 12.00 óráig

Külső ügyfélszolgálatok az alábbi helyeken működnek, ahol az ügyfélfogadás ideje minden szerdán 15.00 órától 18.00 óráig tart:

 • Martin-kertváros: 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 39-43.
 • Avasi lakótelep: 3524 Miskolc, Klapka György utca 15-17.
 • Diósgyőri lakótelep: 3535 Miskolc, Árpád út 4.
 • Bükkszentlászló: 3510 Miskolc, Fő utca 78. (Közösségi ház)