Városháza
Polgármesteri hivatal

Pénzügyi Osztály

Tájékoztató a Pénzügyi Osztály tevékenységeiről

A Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya látja el az önkormányzati gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatalt, az Önkormányzatot, 7 db önkormányzati intézményt, 9 db nemzetiségi önkormányzatot és egy önkormányzati társulást is. Számos, közfeladatot ellátó gazdasági társaság és nonprofit szervezet gazdálkodásához is kapcsolódik.

Ellátja az Önkormányzat gazdasági tevékenységével összefüggésben a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a feladatkörébe tartozó előirányzat- módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, továbbá a vonatkozó adatszolgáltatással, költségvetési rendelet tervezet alkotással kapcsolatos feladatokat.

Tevékenységét csoportokra bontva látja el:

  • Finanszírozási Csoport
  • Költségvetési Csoport
  • Számviteli Csoport
  • Kontrolling Csoport