Élet a városban
Részvételiségi program

Adatkezelési tájékoztató

EGYSZERŰSÍTETT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Személyes adatainak védelme fontos számunkra, ezért szeretnénk Önt tájékoztatni a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.; képviseli: Veres Pál polgármester; e-mail elérhetőség: hivatal@miskolc.hu; a továbbiakban: „az Önkormányzat”) a DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (szervezet székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II. em./9.; nyilvántartási száma: 01-01-0006006; képviseletében eljárva: Dr. Bördős Éva ügyvezető; a továbbiakban: „DemNet”) együttműködésben 2021. szeptember 16-17-én, illetve 2021. október 2-3-án közösségi gyűlést hív össze, abból a célból, hogy megismerje a lakosság klímaváltozással kapcsolatban kialakult álláspontját.

Az Önkormányzat a közösségi gyűléshez kapcsolódóan, adatkezelőként az Ön alábbi adatait kezeli: családi név, utónév, nem, állandó lakcím, korcsoportba tartozás.

A személyes adatok kezelésének célja a lakossággal történő sikeres kapcsolatfelvétel, a közösségi gyűlés lebonyolítása. Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bek. e) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat – társadalmi egyeztetés lefolytatása - végrehajtásához szükséges.

A személyes adatok a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § a) pontja alapján a Belügyminisztérium Személyi Nyilvántartási Adatszolgáltatási és Engedélyezési Osztályától, a Belügyminisztérium személyiadat- és lakcímnyilvántartásából csoportos adatszolgáltatás keretében kerültek átvételre. Az adatbázisban az életkor, nem, és a Miskolcon belüli lakókörzet figyelembevételével 10 000 véletlenszerűen kiválasztott miskolci polgár szerepel, köztük Ön is.

A közösségi gyűlésre történő jelentkezése esetén adatait Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a DemNettel, mint a szakmai megvalósításért felelős partnerrel közösen fogja kezelni az Ön a regisztráció során tett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adatok feldolgozását adatfeldolgozóként a DemNet IT szolgáltatója, a MÉDIACENTER HUNGARY Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. II.em 6.a), illetve a DIALÓG a Közösségekért Közhasznú Egyesület (székhely:3534 Miskolc, Szarkahegy utca 78. I. em 1. a) fogja végezni.

Az adatait tartalmazó adatbázist az Önkormányzat a Közösségi Gyűlés lebonyolítását követő két hónapon belül törli.

A részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a www.miskolc.hu/tervezzukmiskolcot oldalon.

A közösségi gyűlésre történő jelentkezése esetén a fenti weboldalon található adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása kötelező. A jelentkezéssel az adatkezelési tájékoztató tatalma elfogadásra kerül.

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük írjon a közösségi gyűlés adatvédelmi tisztviselőjének a gdpr@miskolc.hu  e-mail címre.