Városháza
Önkormányzat

Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Program támogatási rendszeréhez benyújtott TOP-6.9.1-16-MI1-2020-00001 számú „Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben” projektje támogatásban részesült. A programot az önkormányzat konzorciumban valósítja meg Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel (MESZEGYI).

A program célja, hogy jövőképet nyújtson a Lyukóvölgyben lakók számára.

Az átfogó cél a lyukói lakosság integrációjának elősegítése, a közösségi kohézió erősítése, valamint a mentális problémák csökkentése. Ehhez a konzorciumi partnerek olyan szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi programokat szerveznek, mint például: környezetvédelmi programok, sportfoglalkozások, színházlátogatás. A közösségfejlesztő programok mellett mentorálási, életvezetési-; és munkavállalási tanácsadást, valamint folyamatos szociális munkát biztosítanak az itt élőknek.

A program célcsoportjába a Lyukóvölgyen élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő egyének és családok tartoznak, de a program a terület egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációját.

A program támogatási szerződés szerint 2020. november 1.- 2023. február 28. között valósul meg. A projekt 100 %-os támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás összköltsége 200 millió forint.