Városháza
Önkormányzat

Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja – Vasgyári program

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja- Vasgyári program” című TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 jelű projekt célja a leszakadással veszélyeztetett városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 
A beavatkozások alapját a vasgyári városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók bővítése képezi.

A projektről

A projekt egyik pillére az érintett területen található önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése, komfortfokozatának növelése, műszaki megújítása volt. Energiahatékonysági szempontokat szem előtt tartva összesen 42 db önkormányzati szociális bérlakás megújítására került sor a Vasgyárban a GlaznerMiksa, Gózon Lajos, Puskin, Lónyai Menyhért, Alsószinva, Kerpely Antal valamint a Harmadik utca területén, javítva ezáltal a bérleményeket használók lakhatási életkörülményeit.

2018. december 1-ig 10 lakás felújítása történt meg, 32 lakás felújítására pedig 2021-2022 folyamán került sor.  A beavatkozások helyszínein fürdőszobák és WC – k kerültek kialakításra, nyílászáró csere történt, külső hőszigetelésre került sor, a lakások általános felújítása is megtörtént.

A projekt részeként valósult meg a Vasgyári út 24. szám alatt található Közösségi Ház részleges felújítása, mely a telket körülvevő kerítés és park megújításával együtt történt.

A Kabar utca 42-56. szám alatt a beavatkozások a lakófunkció teljes megszűntetésére irányultak, itt 38 db rossz állapotú lakás megszüntetésére került sor. A projekt egyik célja volt az itt élők elköltöztetése, minőségibb életfeltételek megteremtése.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése 2023.01.31. 
A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 801.872.689 Ft.
Támogatási intenzitás 100%