Városháza
Önkormányzat

Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése

Leírás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése” című TOP-6.3.3-16-MI1-2020-00004 jelű projektje, Miskolc több városrészébenben a rendezetlen csapadékvíz elvezetés problémákat oldotta meg.

A projektelemek

Lavotta utcán a csapadékvíz elvezető útárok rekonstrukciója valósult meg a Harsányi út és a Szolártsik tér között. Görömböly városrész egyik gerinc útja mentén húzódik az árok. A Lavotta utca a Harsány felé vezető útról ágazik el a településrész központja felé. Az úttól nyugati irányban fekvő domb sűrűn beépített családi házas övezet, melyről több meredek emelkedésű út csatlakozik rá. A domborzati viszonyok azt eredményezik, hogy a jelentősebb csapadékképződés esetén az árok hirtelen nagy mennyiségű esővíz terhelést kap. A rekonstrukció a csapadékvíz rendezett elvezetését oldotta meg.

Vájár utca, Aknász utca, Bányamécs utca csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója. A helyi adottságokat és a terület vízgyűjtő területét figyelembe véve került kialakításra az újraméretezett csapadékvíz elvezető árokrendszer az utcák mindkét oldalán.

Erenyő utca csapadékvíz elvezető útárok rendszerének rekonstrukciója valósult meg Miskolc-Pereces városrészben, a Pereces pataktól az Erenyő utcával párhuzamosan, a Bollóalja utcáig. Nyugati irányból változatos magasságú és meredekségű domb található, melyről valamennyi esővíz az árok irányába folyik. Az elmúlt évek során a meder deformálódott, a nyomvonalában több helyen is kisebb földszakadások keletkeztek. Nagy intenzitású csapadék esetében az árok nem képes az esővizet maradéktalanul elvezetni. Ezen probléma került orvoslásra a fejlesztés során.

Mária és Csavar utcák projektben érintett szakaszán vápás bazaltbeton csapadékvíz elvezetés kialakítása valósult meg az út szélességében, a Tópart – Mária kereszteződésben keresztirányú monolit rácsos vízelnyelő folyókarendszer került kialakításra. A fejlesztéssel érintett terület a Tópart – Mária – Szervezet – Ferenczy S. u keresztezésében található csapadékcsatorna végaknától kezdődően a Mária utcában a Csavar utca irányába folytatóan a Csavar utca ipszilon kereszteződésig tart.

A Repülőtéri utca a Szentpéteri kapu és a Besenyői utca között található, melynek része egy közúti aluljáró. A fejlesztés, nagyobb esőzések idején az aluljárót elöntő csapadékvíz rendezett elvezetését oldotta meg. 4 db keresztirányú monolit vízelnyelő nehéz folyóka került kiépítésre.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése 2023.12.12.
A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége: 294.887.350 Ft
Támogatási intenzitás 100%