Városháza
Önkormányzat

Miskolc Megyei Jogú Város klímastratégiájának kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében

A Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásból valósul meg a KEHOP-1.2.1-18-MI1-2018-00013 számú „Miskolc Megyei Jogú Város klímastratégiájának kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében” című projekt.

A projektről

A pályázat célja Miskolc Megyei Jogú Város klímastratégiájának kidolgozása, mivel a város tovább szeretné folytatni a klímavédelem és környezetvédelem területén eddig megtett intézkedéseit. Jelen pályázat és az eredményeként előállított tudásmegosztó anyagok és programok célja egyértelműen a klímavédelem, az emisszió csökkentés, energiahatékonyság, üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése fontosságára való figyelem felhívás Miskolc város lakosságának körében.

A tevékenység keretében elkészül Miskolc városának klímastratégiája. A stratégia - amely az éghajlatváltozás vonatkozásában a megelőzés és az alkalmazkodás miskolci keretprogramjának kialakítására fókuszál, külön hangsúlyt helyezve a környezeti állapotok és az energiagazdálkodás intelligens mérési és monitoring rendszereire, illetve a releváns okos város megoldásokra - külső szakértők bevonásával készül el.

A projekt csatlakozik a nagyobb városi rendezvényekhez, ahol a felnőtt lakosság körében figyelemfelhívó akciók szervezését tervezik. Ezek a kitelepülések interaktív célzatúak, és jó lehetőséget biztosítanak a klímavédelmi stratégia társadalmi tájékoztatására.

Klímatudatos szemléletformáló előadások és tudásmegosztó workshop programsorozatok keretében tájékoztatjuk a városban működő iskolák, óvodák, intézmények dolgozóit a klímavédelmi cselekvések szükségszerűségéről.

A projekt megvalósítás tervezett befejezése 2021. 04. 11.
A projekt tervezett elszámolható összköltsége 20.000.000 Ft
Támogatási intenzitás 100%