Koncepció 2021. április 06.
Készül az egykori DAM területének észak-keleti részére vonatkozó építési szabályozási terv. A dokumentum jóváhagyását és hatályba lépését megelőzően az önkormányzat várja a miskolciak véleményét és javaslatait.

A módosítással érintett Miskolc 23365/43 hrsz.-ú ingatlan tekintetében korábban csak a területfelhasználásra vonatkozó szabályozás történt meg, melyet a Településszerkezeti Terv tartalmaz. A területen megtelepedett vállalkozások önálló fejlesztéseihez azonban ettől részletesebb, Építési Szabályzat szintű szabályozásra van szükség, ami rendelkezik többek között a teleknagyságról, beépítettségről, építménymagasságról. A terület szabályozásának rendezését az XXL. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végezte el. A módosítások megtekinthetőek a Főépítészi Kabinetben vagy a város  honlapján.

A készülő tervekhez 2021. március 18.  és április 6. között várják véleményüket, melyet írásban juttathatnak el Veres Pál polgármester részére címezve a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Kabinet (3525 Miskolc, Városház tér 8.) vagy a partnersegiegyeztetes@miskolc.hu  címre.”

Képmelléklet

Hivatkozások