Koncepció 2023. június 22.
Konferencián ismertették a Hodobay-program részleteit

A múlt tisztelete, a jövő építése

HODOBAY konferencia - Miskolc

Az ingatlanfejlesztés útja

Miskolc – 2023. június 21. – EGO Irodaház

 

Városunk saját magáról alkotott jövőképe szerint Miskolc „a legélhetőbb város” szeretne lenni hazánkban. Ennek a képnek elengedhetetlen része mind a városlakók, mind az ide látogatók számára egy vonzó belváros. Értve ez alatt ennek minden vonatkozását: a közigazgatási, a kereskedelmi, a vendéglátó, a kulturális és szórakoztatói centrum szerepét.

Amit ma Nagy-Miskolcként említünk, egykor több településből jött létre. Központját a történelmi Miskolc jelenti, amely a belváros elhelyezkedésénél, szerkezeténél, adottságainál fogva alkalmas a funkció betöltésére. Mindazonáltal, hogy ezt a szerepét maradéktalanul elláthassa – megfelelve mind a kor kihívásainak, mind az „élhetőség” megfogalmazott eszményének –, szükséges aktív lépéseket tennie Miskolc MJV Önkormányzatának. Az elvégzendő feladatok kiindulópontja a meglévő, gazdag épületállomány, a belvárosi tömbök állapota.

Az elmúlt hat évtizedben városunk egyes részei, közterületei, jellegzetes épületei – a nagy volumenű önkormányzati ingatlanvagyon és a magánkézben lévő állomány – nagyrészt leromlott állapotba kerültek. A városképi és várospolitikai nagyságrendű probléma kezelésére átfogó, komplex szemléletű megközelítésre van szükség. Önmagában sem a városi önkormányzat, sem az érintett vállalkozások, sem a lakosság nem tudja orvosolni a gondot. Az önkormányzat arra készül, hogy összefogja és összehangolja mindazon tevékenységeket, amelyek e téren elvégzendők, azzal a céllal, hogy a résztvevők „egy irányba menjenek”. Koncentrálni a rendbetételre irányuló akaratot, energiát – ezt képviseli a közelmúltban elfogadott Hodobay Program.

A cél tehát: a belváros ingatlanállományát olyan állapotba hozni, hogy a kívánt szerepet – vagyis „a legélhetőbb magyar nagyváros” központjáét – minél jobban el tudja látni, érvényre tudja juttatni.

A Hodobay konferencia célja volt: megkeresni a lehetőségeket, a legjobb megoldásokat, amelyek a fenti koncepció megvalósítását segítik, annak folyamatát beindítják. Tenni mindezt komplex szemlélettel, elvetve a végleteket, és látva-láttatva, hogy önmagában sem az építészi-építészeti, sem az ingatlangazdálkodási szemlélet nem vezethet teljes eredményre. Ennek a komplexitásnak a szükséges összetevői: a településrendezés, az építészet, az ingatlanberuházás, az ingatlangazdálkodás, a közterületfejlesztés sajátos megközelítései.

A Hodobay Program A program a teljeskörűségre törekedve 5 pillérre alapozott.

 

I. alappillér:    Belvárosi tömbök rehabilitációja

Az elmúlt 70 évben felelős ingatlangazdálkodás hiányában nem volt tervszerű folyamatos karbantartás. Ennek következtében az ingatlanállomány jelentősen leromlott. A hiányosságok következtében megnövekedett rendkívüli forráshiány miatt az eddigi építész-szemléletű megújítás ellehetetlenült, így új, ingatlangazdálkodói szemléletű komplex rehabilitációs programra van szükség. Ennek lényege, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a felújítások, bontások és az eladások között. Olyan kínálati programot kell kidolgozni, amely bevonzza a működő tőkét.

 

II. alappillér:   Közterületek megújítása

A közterületek általános rossz állapota Miskolc rendszerváltás utáni megtorpanásával áll összefüggésben.

A program keretében:

- TOP Plusz forrásból valósul meg 17 városrészi központ megújítása;

- magánberuházásoknál feltételként a környező közterület megújítására vonatkozó kötelezettség;

- új közterületkezelési rendszer kidolgozására van szükség (pl.: Avasi hegygazdák);

- a Belváros forgalomcsillapítása, ami a SUMP felülvizsgálata keretében kerül megtervezésre.

 

III. alappillér:    Önkormányzati tulajdonú épületek (újra)hasznosítása

A felelős ingatlangazdálkodás követelményével összefüggésben folyamatosan fejleszteni kell az ingatlan-hasznosítási tevékenységet és hatékonyabbá tenni azt.

 

IV. alappillér:    Külső beruházók (magántőke) által végrehajtott ingatlanfejlesztések

Az önkormányzat koordináló szerepének megteremtése, annak érdekében, hogy a folyamat ösztönzőjeként, avagy katalizátoraként jelenjen meg. Már a beruházások kezdeti fázisában vezérszempontként kell érvényesülnie annak a célkitűzésnek, miszerint a tervezésnek és a megvalósításnak egyaránt akként kell megvalósulnia, hogy a környezetüket is inspirálják a megújulásra.

 

V. alappillér: az épített örökség és a településkép védelme hatósági eszközökkel

A felhagyott, életveszélyes állapotba került, romos ingatlanok tulajdonosaival az önkormányzat tárgyalni kíván, együtt gondolkodást indítani arról, miként tudják közös erővel segíteni a felújítási szándék megvalósulását. A várospolitikai cél érdekében az elsődleges lépés az együttműködés. Végső esetben pedig (amennyiben minden egyeztetés és együttműködési kísérlet eredménytelenül zárul) a hatósági kötelezés, illetve szankcionálás eszközeinek alkalmazása jöhet szóba.