Városháza
Polgármesteri hivatal

Vagyonfelügyeleti Csoport

A Vagyonfelügyeleti Csoport hatáskörébe tartozó feladatok bemutatása:

 

  1. Elkészíti az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. előkészíti az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztést. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége, hogy gazdasági programot alkosson, amelyre épülően kerülhet meghatározásra az Önkormányzat közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási terve.
  2. Előkészíti az önkormányzat vagyonához tartozó vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, elsősorban a közműszolgáltatók által kezdeményezett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra tervezett vezetékszakaszokra vonatkozóan. Koordinálja az ingatlanvagyon-leltár vezetését, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesülését.
  3. Összeállítja az éves költségvetési beszámolókhoz kapcsolódó összesített vagyonkimutatást, az érintett szervezetektől bekéri az ahhoz szükséges adatokat. Az Önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége, hogy minden évben a zárszámadás részeként beszámoljon a vagyonáról. A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemeket a számviteli jogszabályok szerinti bontásban.
  1. Gondoskodik az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvással, gyarapítással összefüggő feladatok ellátásáról. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kérelmére önkormányzati vagyont érintően döntéseket készít elő.
  2. Ellátja az önkormányzati vagyont használó társadalmi szervezetekkel, az önkormányzati vagyont vagyonkezelési szerződés alapján kezelő szervezetekkel kapcsolatos ügyek intézését. Társadalmi szervezetek gyakran fordulnak az Önkormányzathoz főként ingatlanvagyon használatának igénylése tárgyában. A kérelmek elbírálása belső eljárási rend szerint zajlik.