Városháza
Polgármesteri hivatal

Ellátási Csoport

Az Ellátási Csoport feladatainak teljesítése érdekében

 • kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal, valamint a létesítményüzemeltetést és karbantartást végző vállalkozásokkal,
 • igazolja a Hivatal működéséhez szükséges megrendelések, szerződések teljesítését, közreműködik az energiagazdálkodással és energiaracionalizálással kapcsolatos feladatokat ellátásában.
 • Az Ellátási Csoporthoz érkező, a Hivatal működéséhez szükséges tevékenységekhez kapcsolódó számlákat ellenőrzi, a teljesítések igazolásáról gondoskodik. Elvégzi a Forrás SQL rendszerben a hatáskörébe utalt számlák rögzítését, a Hivatal működését érintő számlák tekintetében a költségvetési keret folyamatos figyelemmel kísérése mellett.
 • Gondoskodik a munka- és tűzvédelmi előírások hivatali szintű végrehajtásáról, ennek személyi és tárgyi feltételeiről.
 • Ellátja a vagyon védelmével, használatával és nyilvántartásával kapcsolatos eszköz- és készletgazdálkodási feladatokat, megszervezi és biztosítja a Hivatal működéséhez kapcsolódó anyag- és eszközellátási, valamint szállítási komplex logisztikai feladatokat.
 • Megszervezi az éves vagyonfelmérő leltár végrehajtásával kapcsolatos teendőket, tervezi és kialakítja a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik a kapcsolódó okmányok meglétéről, alkalmazásáról, valamint feldolgozásáról.
 • Gondoskodik a Hivatal gépjárműveinek üzemeltetéséről.
 • Ellátja a Hivatal tulajdonában, kezelésében lévő táborok, üdülők és vendégházak üzemeltetésével kapcsolatos koordinációs, adminisztratív feladatokat.
 • Elvégzi a táborok, üdülők, vendégházak szolgáltatását igénybe vevők üdültetésének ütemezését, szervezését, irányítását.
 • Biztosítja a Hivatal telefonközpontjának működését.
 • Koordinálja a hivatali épületek portaszolgálati munkatársainak munkavégzését, valamint rajtuk keresztül gondoskodik a Hivatalba beérkező ügyfelek útbaigazításáról, a szükséges nyomtatványok átadásáról, sorszámosztásról.
 • Gondoskodik a Hivatal nyomdájának üzemeltetéséről.
 • Koordinálja a hivatali épületek, udvarok, járdák, közlekedési utak folyamatos takarítását, tisztán tartását.
 • Megszervezi a közgyűlés, bizottsági ülések, dísztermi rendezvények, konferenciák és egyéb önkormányzati, hivatali rendezvények helyiségeinek berendezését, a rendezvények lebonyolításához szükséges feltételek, ellátás biztosítását (teremrendezés, kiszolgálás megszervezése, szükséges személyzet biztosítása, igénybevételek egyeztetése, stb.).