Városháza
Polgármesteri hivatal

Beszerzési Csoport

A Beszerzési Csoport az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi szervezeti egységénél felmerülő beszerzési igényeket, továbbá a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseit bonyolítja le a képviselői fejlesztésektől a mindennapi munkavégzés során felmerült szükségletekig a beszerzési szabályzatban foglalt előírások alapján.

Fentieken túl a pályázatokhoz kapcsolódó indikatív és egyéb beszerzésekért felel.

Segítséget nyújt az Üzemeltetési és Szervezési Osztály jogi feladataiban (szabályzatok, szerződések stb.).

Közreműködik valamennyi közbeszerzéssel kapcsolatos feladat ellátásában, koordinálja a Hivatalba érkező közbeszerzési iratokat, kapcsolatot tart a felelős akkreditált közbeszerzési szakértőkkel, összegzi és továbbítja feléjük a közbeszerzésekben érintett szervezeti egységektől, illetve a témafelelősöktől érkező adatokat, dokumentumokat.

Gondoskodik az éves közbeszerzési terv összeállításról és az erre vonatkozó előterjesztés elkészítéséről, valamint év közbeni módosítás(ok)ról.