Élet a városban
Részvételiségi program

A közösségi gyűlésről

Világszerte elindult a kísérletezés, hogyan hozhatók létre olyan, a képviseleti demokráciát kiegészítő intézmények, amelyek közvetlenül bevonják a polgárokat a döntéshozatalba. Az egyik legsikeresebb ilyen kezdeményezés a közösségi gyűlés vagy állampolgári tanács elnevezésű módszer.

A közösségi gyűlés a részvételi demokrácia egyik olyan eszköze, melynek során a résztvevők egy előre meghatározott kérdésben fogalmaznak meg javaslatokat a döntéshozók felé. A gyűlést az adott közösség tagjainak legalább 40 fős, reprezentatív csoportja alkothatja, akiket véletlenszerűen, sorsolásos módszerrel választanak ki a szervezők. A gyűlés legalább két hétvégén keresztül tart. Ennek során a résztvevők először tanulnak a témáról, megismerik a tényeket, meghallgatják a különböző szakértők és érdekcsoportok álláspontját, majd ezt követően facilitátorok segítségével egymás véleményét is megismerve, közösen mérlegelik a különböző megoldási lehetőségeket, a gyűlés végére pedig megfogalmazzák javaslataikat a döntéshozók felé.

Több száz példa bizonyítja világszerte, hogy a közösségi gyűlések rendszere jól működik. Ilyen jellegű gyűlést számos környező országban szerveztek már előttünk, így többek között például Írországban, Lengyelországban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is több alkalommal.

Néhány éve pedig elindult egy önkéntesekből és civil szervezetekből álló hazai kezdeményezés is, amely azt szorgalmazza, hogy Magyarországon is tartsunk olyan közösségi gyűléseket, amelyeknek az eredménye befolyásolhatja a politikai döntéshozatalt.

A közösségi gyűlés tehát egy Magyarországon még újnak számító részvételi eszköz, amelyet Budapest Önkormányzata már nagy sikerrel alkalmazott és melyet a hazai nagyvárosok között következőként rövidesen Miskolc is alkalmazhat. Az első miskolci/vidéki gyűlésünk két civil szervezet, a miskolci székhelyű Dialóg Egyesület és a budapesti székhelyű DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány hathatós munkájának és szakrételmének köszönhetően valósulhat meg idén ősszel. A gyűlés részleteit Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a két szervezet közösen dolgozzák ki.

Fontos kérdések, fontos javaslatok Miskolcért

A valódi párbeszédet jelentő közösségi gyűlés a klímavédelem, a levegőtisztaság jegyében zajlik le. Ősszel az önkormányzatunk (közvetlenül) ötven helybeli véleményét hallgathatja meg ebben a témában, az általuk tett javaslatok alapján megszülető környezetvédelmi döntések pedig ezrek, tízezrek életét befolyásolhatják a későbbiekben. Az összefogás célja egy jobb, élhetőbb Miskolc kialakítása, amely a polgárok és döntéshozók közös részvételével valósul majd meg.

Bizonyára Ön is sokat hallott, olvasott az utóbbi években a klímaváltozás, az éghajlatváltozás veszélyeiről. Az ebből fakadó kihívásokra fel kell készítenünk világunkat, azon belül a városunkat is. Most az a feladat, hogy eldöntsük, mit tegyünk. A klímaváltozásra adott válaszunk a levegőminőségtől kezdve, a fűtésen, a közlekedésen és a zöldterületeken át a táplálkozásig hatással lesz életünk szinte minden részére.

Meggyőződésünk, hogy csak együtt tudunk megfelelő megoldásokat találni olyan problémákra, amelyek mindannyiunkat érintenek, nem csak itt, hanem az egész országban, sőt a Földünkön. Ha közösen keressük, és találjuk meg a megoldásokat, mindig könnyebb lesz végrehajtani a kapcsolódó feladatokat, hiszen magunkénak érezzük azokat. Ezért hívjuk össze a város első Közösségi Gyűlését, melynek Ön is résztvevője lehet, és melynek témája:

 

Levegőt! Mi szennyezzük, mi szívjuk. Mit tehetünk közösen, hogy jobb legyen a levegőminőség Miskolcon?

 

A közösségi gyűlést, melyet a Dialóg Egyesülettel és a DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal közösen szervezünk, a Városházán fogjuk megtartani két hétvégén, szombat reggeltől vasárnap délutánig, szeptember 18-19-én és október 2-3-án.

Hogyan zajlik a kiválasztás?

Első lépésként közfeladathoz kapcsolódó csoportos adatigénylés keretében 10 000 fő lakcímét fogjuk kikérni a Belügyminisztériumtól. A 10 000 főt a Belügyminisztérium véletlenszerűen választja ki oly módon, hogy leképezzék a város lakosságának összetételét kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint.

A címlista alapján augusztus elején tízezer szerencsés miskolci lakos részére küldünk ki meghívót a közösségi gyűlésre postai úton.

Aki az elkövetkező időkben a postaládájában meghívót talál és úgy érzi, szeretne velünk együtt gondolkodni szeretett városunkat is érintő kérdésekben, egy online regisztráció formájában teheti meg jelentkezését, a kapott levélben található leírásnak megfelelően.

Miután lezárul a jelentkezés, a jelentkezők közül sorsolással kiválasztunk 50 érdeklődőt, akik a közösségi gyűlésünk tagjait alkothatják majd.

Ki vehet részt benne? Én nem vagyok szakértő, akkor is mehetek?

Minden miskolci lakos, aki 18. életévét betöltötte, és meghívót kapott, jelentkezhet résztvevőnek, néhány kivételtől eltekintve.

Az alábbi személyek nem jelentkezhetnek: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője, alkalmazottja, politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, az Európai Parlament tagja, megyei, fővárosi, települési önkormányzat képviselő-testületének tagja, polgármester, alpolgármester.

A gyűlésen való részvétel a témában való jártasságot nem igényel. Minden információt, amire szüksége lesz Önnek a többi résztvevővel közös javaslattételben, könnyen érthető formában meg fog kapni rendezvényeken. Mindenkinek a véleménye ugyanúgy és ugyanannyira számít, ugyanúgy fontos Miskolc számára, az Öné is, az Ön mellett ülőé is. A gyűlés végleges álláspontjának kialakítása alapos mérlegelés és együttgondolkodás után, közösen történik majd.

Miért jó, hogy összegyűlünk?

A résztvevők véletlenszerű kiválasztásával minden lakosunknak azonos esélyt biztosíthatunk kortól, nemtől, lakóhelytől vagy bármely más tulajdonságtól függetlenül, hogy általuk, közreműködésükkel jobb döntések fogalmazódjanak meg a helyieket érintő miskolci témákban.

Számos szakértő és érdekcsoport véleményét meghallgatva és megismerve a résztvevők a megfelelő információk birtokában megalapozott véleményt tudnak kialakítani összetett, városunkat is illető fontos kérdésekben.

Ezekre a kérdésekre a gyűlések tagjai együtt tárják fel a lehetséges megoldások pozitívumait, negatívumait, valamint a szükséges kompromisszumokat. Ezáltal jól átgondolt és könnyen érthető érvekkel alátámasztott minőségi döntések születhetnek a miskolciak véleményével összhangban.

Hamarosan új információkkal érkezünk, figyelje híreinket és postaládáját!

Készülj, Miskolc!