Élet a városban
Kultúra

BAZ Megyei Levéltár központi levéltára

A levéltár magvát, terjedelemre és forrásértékre nézve legjelentősebb részét három megyei törvényhatóság: Borsod, Abaúj-Torna és Zemplén megye és egy törvényhatósági jogú város: Miskolc iratanyaga, eredetileg önálló levéltára képezi. Ezek egy intézményi szervezetbe vonása lényegében egybeesik a három megye 1950-ben történt egyesítésével, illetve a területi állami levéltárak szervezetének 1950 évi létrehozásával, amikor az eredetileg önálló négy törvényhatóság levéltára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlevéltár szervezetében egyesült. 1952 novemberében az intézmény Miskolci Állami Levéltár nevet vette fel és ennek részeként működött a sátoraljaújhelyi levéltár is, majd 1959-ben Kazinczy Ferenc Állami Levéltár néven önálló intézménnyé lett. 1968-tól a területi levéltárak tanácsi fenntartás és felügyelet alá kerültek, a sátoraljaújhelyi levéltár fióklevéltárként ismét az egységes megyei levéltári szervezetbe tagozódott. Az így működő közgyűjtemény neve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár lett.

A levéltár illetékessége területi vonatkozásban kiterjedt az összevont Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási határai közötti területre, gyűjtőkörileg pedig, néhány országos jelentőségű gazdasági szerv kivételével, az összes iratképző szervre.

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára miskolci központ

3525 Miskolc, Fazekas u. 2.

Tel/fax: (46) 344-885, 508-985

Titkárság: bazml@mnl.gov.hu

Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Tel/fax: (47) 521-087

Titkárság: satoraljaujhely.bazml@mnl.gov.hu

Alsózsolcai Fióklevéltár

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 149.

Telefon: (46) 407-259

Titkárság: alsozsolca.bazml@mnl.gov.hu