Élet a városban
Kultúra

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

Miskolc város nyilvános közkönyvtári feladatait a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár látja el. A központi épületből és a fiókkönyvtárakból álló intézmény mellett nyilvános könyvtárként szolgálja a miskolciakat az egyetemi könyvtár is. Több szakkönyvtár, speciális gyűjtemény is a kutatók, érdeklődők rendelkezésére áll.

Több mint 710 ezer dokumentum (könyv, folyóirat, CD, DVD stb.) várja az olvasókat Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi épületében, és további mintegy 300 ezer a városi fiókhálózat könyvtáraiban. Így összességében több mint 1 milliós gyűjtemény áll a városban lakók, dolgozók, tanulók rendelkezésére.

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár városi hálózatába tartozó intézmények nemcsak kölcsönzőhelyként, hanem információs szolgáltatóhelyként és közösségi színtérként is működnek.

A könyvtár kölcsönözhető vagy helyben használható dokumentumállománya mellett digitális szolgáltatásait is folyamatosan bővíti, ezzel 24 órásra bővítve elérhetőségét.

Kiemelt figyelmet fordít az olvasással csak ismerkedő korosztályokra. Több könyvtárban önálló gyermekrészleg működik, vagy legalább egy gyerekkuckó, ahol bőséges kínálat várja a fiatalabb korosztályt.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében külön letéti könyvtárat működtet a vakok és gyengénlátók számára. Az idegen nyelvi gyűjtemény fejlesztésekor megkülönböztetett figyelmet fordít a Miskolcon élő nemzetiségekre.

Közösségi színtérként számos klubot működtet, kézműves foglalkozásokat, vetélkedőket, zenei rendezvényeket, ismeretterjesztő előadásokat, irodalomnépszerűsítő akciókat, kiállításokat, és természetesen író-olvasó találkozókat szervez gyermekeknek és felnőtteknek.

A könyvtár alapszolgáltatásai mindenki számára ingyenesek, az egyes szolgáltatások feltétele a regisztráció, kölcsönzés esetén a könyvtári tagság. A szolgáltatásokról, az egyes részlegek, fiókkönyvtárak programjairól folyamatosan friss információkkal látja el az érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár honlapja (www.rfmlib.hu).

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár aktívan részt vesz Miskolc kulturális életében a Költészet napja, az Ünnepi Könyvhét városi programjainak szervezőjeként, és minden évben csatlakozik a Múzeumok éjszakája és az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához is. A középiskolások által kedvelt közösségi szolgálati helyszín.

Megyei hatókörű könyvtárként továbbra is szakmai-módszertani támogatója, partnere, ellátója, felügyelője a megyében működő könyvtáraknak. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében Borsod-Abaúj-Zemplén megye 318 kistelepülési könyvtárának dokumentumellátását, informatikai és egyéb eszközbeszerzését, rendezvényszervezését végzi, megújulását támogatja az állami források és a könyvtárban meglévő szakmai kompetenciák segítségével.

Rövid történeti áttekintés

A II. világháború után a városi, körzeti és műszaki könyvtár összeolvadásával alakult meg a megyei könyvtár, ami a városi és megyei feladatokat a miskolci fiókhálózattal együtt látta el. Az 1952. október 26-án megnyitott intézmény a Miskolci Akadémiai Bizottság mai székházában működött, majd 1972-ben költözött be a Dézsi János Ybl-díjas építész által tervezett új, népkerti épületbe.

1960–2012 között a megyei könyvtárból kivált városi fiókhálózat és a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár egymás mellett működött a városi feladatokat párhuzamosan, a megyei feladatokat csak az utóbbi által ellátva. 2012-ben, az 1997. évi CXL. törvény módosításával vált lehetővé, hogy a két, jelentős részben azonos közönséget szolgáló könyvtári tevékenység újra egyesüljön. Feladatköre szerint 2017-ig II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárként, az év júliusától II. Rákóczi Ferenc Megyei Hatókörű Városi Könyvtárként működik az intézmény.

Városi hálózat, speciális gyűjtemények

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi, népkerti épülete mellett hét, a város területét lényegében lefedő, vagy speciális gyűjtőkörű fiókkönyvtárban várja az olvasókat:

  • József Attila Könyvtár – Szentpéteri kapu
  • Kaffka Margit Könyvtár – Csabai kapu
  • Móra Ferenc Könyvtár – Avas-dél
  • Petőfi Sándor Könyvtár – Diósgyőr
  • Tompa Mihály Könyvtár – Martin-kertváros
  • Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár – Doleschall-kúria (Mindszent tér)
  • Lévay József Muzeális Könyvtár – Doleschall-kúria (Mindszent tér)

A könyvtár – nyilvános közkönyvtári funkciójának megfelelően – folyamatosan gyarapítja állományát, gyűjti a különböző dokumentumtípusokat, amelyek között, a technikai változásoknak megfelelően, ma már e-könyvek és digitalizált dokumentumok is megtalálhatók.

A magyar nyelvű anyagon kívül közel 50 különböző idegen nyelven megjelent, több tízezer mű található a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárban, a szak- és szépirodalmi munkák mellett különböző nyelvoktató kiadványok is.

A Lévay József Könyvtár muzeális gyűjteményében 30-40 ezres, különleges kezelést igénylő, értékes dokumentumállomány áll a kutatók, érdeklődők rendelkezésre, melyek között a nevezetes Miskolci kódextöredék mellett több 16. századi könyvritkaság, számos 17–19. századi könyv és periodika is megtalálható.

A város és a megye életével, múltjával kapcsolatos dokumentumok, helyi lapok, aprónyomtatványok a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi épületében, a Helyismereti gyűjteményben találhatók. Ugyanúgy a Régi Könyvek Tára, a helyi vonatkozású muzeális anyag a kutatók rendelkezésére áll a régi folyóiratok digitalizált gyűjteményével együtt. A nagy intézményen belül speciális gyűjteményként működik a gazdag kottatárral rendelkező Zeneműtár és a város legnagyobb Gyermekkönyvtára is.

Szolgáltatások

A dokumentumok jelentős része kölcsönözhető könyv, a csak helyben használható kézikönyvek, helyismereti kiadványok, archív példányok keresett oldalairól pedig helyben másolatok készíttethetők. A folyóiratok helyben olvashatók, a népszerűbbek kölcsönözhetők.

Minden miskolci könyvtár e-Magyarország Pont, a Rákóczi és a Szabó Lőrinc NAVA-pont. A közhasznú információszolgáltatásra, internetezésre lehetőséget biztosító számítógépeket csak regisztrációval is lehet használni. A központi épületben WiFi-szolgáltatás is várja a saját laptoppal érkezőket.

Az online könyvtári szolgáltatások mellett (pl. internetes katalógus, kölcsönzési hosszabbítás, előjegyzés) folyamatosan bővül a könyvtár honlapján elérhető elektronikus tartalom is. A honlap friss tartalmakat kínál a könyvbarátoknak, tájékoztat a könyvtári hálózat ingyenes programjairól. A regisztrált látogatókat ezekről hírlevélben is értesíti az intézmény.

A szolgáltatások körén belül fénymásolásra, szkennelésre, digitalizálásra, szövegszerkesztésre, nyomtatásra, könyvkötésre, spirálozásra is van lehetőség. Népszerű szolgáltatás az „ajándék a múltból” vagy „szülinapi csomag”, amely nevezetes családi eseményekre korabeli sajtóanyagokból készülő alkalmi kötészeti összeállítás.

Az olvasójegy minden tagkönyvtárban érvényes. A könyvtárközi kölcsönzés nemcsak a város területén, hanem az ország bármely könyvtárából biztosítja a kért könyvek, dokumentumok gyors hozzáférését az olvasók igénye szerint.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

Telefon: (+36) 46/503-120

Fax: (+36) 46/340-448

Email: rakoczi@rfmlib.hu

Web: www.rfmlib.hu

Helyszín: Görgey Artúr utca 11.

Miskolc

Nyitvatartás:

H: 12.00–18.30

K–P: 10.00–18.30

Szo: 10.00–16.00

(Júliusban és augusztusban nyári nyitvatartás szerint működik az egész intézmény.)

A városi hálózat fiókkönyvtárai

József Attila Könyvtár

1971 óta várja olvasóit a megyei kórház főbejáratával szemben lévő épületben, mintegy 600 négyzetméteren. A több mint 70 ezer dokumentumot tartalmazó állomány igen sokszínű. Kiemelkedő a képzőművészeti könyvgyűjteménye. Rendszeresen rendeznek itt képző- és iparművészeti kamaratárlatokat is.

Gazdag gyermek- és ifjúsági irodalmi gyűjteménye mellett számos programmal is várja gyermekrészlegük a legkisebbeket. Gyermekolvasóiknak a könyvtárhasználati és kézműves foglalkozások mellett kreativitásukra építő kiállításokat, műsorokat, szavalóversenyeket, vetélkedőket szerveznek.

Elérhetőség: József Attila Könyvtár

Telefon: (+36) 46/324-105

Email: jozsefkvt@rfmlib.hu

Helyszín: Szentpéteri kapu 95.

Miskolc

Nyitvatartás: H–P: 10.00–18.00

Kaffka Margit Könyvtár

A Petneházy-bérházaknál 1962 óta várja felnőtt és gyermekolvasóit. 2007 decemberétől megújult környezetben, 160 négyzetméteren tágas, hangulatos könyvtár fogadja a látogatókat.

A 15 ezer kötetes állomány szakirodalmat, felnőtt és ifjúsági szépirodalmat kínál az olvasóknak. A fiatalokat ifjúsági könyvsarok várja, ahol korosztályuknak és érdeklődési körüknek megfelelő könyvkínálatból válogathatnak.

Gyermekcsoportok, iskolai osztályok könyvtárbemutató foglalkozásokon vehetnek részt.

Elérhetőség: Kaffka Margit Könyvtár

Telefon: (+36) 46/368-881

Email: kaffka1962@rfmlib.hu

Helyszín: Park utca 8.

Miskolc

Nyitvatartás:

H–P: 10.00–18.00

Lévay József Muzeális Könyvtár

A miskolci könyvtárak között különleges helyet foglal el, egyedülálló gyűjteménnyel áll az érdeklődők, kutatók rendelkezésére. Ősének az 1560 körül alapított miskolci református iskola könyvtára tekinthető.

42 ezer kötetnyi állományában több mint 17 ezer muzeális dokumentum található. A gyűjtemény közel 1200 darab régi magyarországi nyomtatványt (1800 előtt megjelent kiadványt), számos 16. században nyomtatott könyvet, antikvát számlál. Itt található a könyvtár névadója, Lévay József hagyatéka. Az iskolai értesítők különgyűjteménye több mint 4000 darabból áll. Legalább 600-féle időszaki kiadványt, különböző folyóiratokat, évkönyveket találnak itt az érdeklődők.

Csoportoknak egyeztetéssel vezetett könyvtárlátogatás kérhető.

Elérhetőség: Lévay József Muzeális Könyvtár

Telefon: (+36) 46/350-473

Email: levaykvt@rfmlib.hu

Helyszín: Mindszent tér 2.

Miskolc

Nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00

Móra Ferenc Könyvtár

Az Avas-déli lakótelepen, az Avasi Gimnázium új épületszárnyában várja olvasóit 2008 óta, mintegy 15 ezres állománnyal. 2010. május 17-én vette föl a Miskolchoz több szállal kötődő író, muzeológus nevét. Tiszteletére minden év május 16-án megrendezik a Móra-emléknapot.

Állományában körülbelül fele-fele arányban találhatók meg a szépirodalmi és ismeretterjesztő művek, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági irodalomra. Emellett rendszeres író-olvasó találkozók, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, kamarakiállítások várják a látogatókat.

Elérhetőség: Móra Ferenc Könyvtár

Telefon: (+36) 46/304-107

Email: avaslib@rfmlib.hu

Helyszín: Klapka György utca 2.

Miskolc

Nyitvatartás:

H–P: 10.00–18.00

Petőfi Sándor Könyvtár

A diósgyőri vár közvetlen közelében található könyvtár 1973-ban vette fel a – várban verset is írt – költő nevét, és 1977-ben került jelenlegi helyére: az 1758-ban épült, késő barokk stílusú épületbe.

A 2017-ben kívül-belül megújult épület két szintjén, közel 400 négyzetméternyi alapterületen több mint 45 000 kötet várja az olvasókat. Helyismereti gyűjteménye a helytörténeti kiadványok mellett 1400 diakocka, 800 katalogizált fotó segítségével őrzi a város és benne a történelmi Diósgyőr arculatát.

Önálló gyermekrészlegében 10 000 kötet mese, ifjúsági regény, ismeretterjesztő mű és társasjáték közül válogathatnak a kisebbek. Rendszeresen szerveznek gyermekfoglalkozásokat, mesedélutánokat, játszóházakat – a felnőtteknek találkozókat, ismeretterjesztő előadásokat, koncerteket.

Elérhetőség: Petőfi Sándor Könyvtár

Telefon: (+36) 46/379-032

Email: petofikvt@rfmlib.hu

Helyszín: Nagy Lajos király útja 16.

Miskolc

Nyitvatartás: H–P: 10.00–18.00

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

A volt Doleschall-kúria műemléképületének első emeletén 1994 őszétől fogadja látogatóit. 2013. április 10-től megújult profillal, idegen nyelvi könyvtárként áll a használók rendelkezésére – akkor egy helyre került a megyei könyvtár nyelvi állománya és a korábbi városi könyvtár idegen nyelvű, főként szépirodalmi gyűjteménye.

A könyvtárban több mint 70 ezer dokumentum található. Közte a nyelvtanulás korszerű eszközeivel: oktatócsomagok, nyelvi hangzóanyagok, folyóiratok, ezen belül a gyermekek számára készült idegen nyelvű könyvek, képes szótárak, mesekönyvek várják a látogatókat.

Rendszeresek az ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, és népszerűek a saját szervezésű nyelvi társalgási klubok is.

Speciális szolgáltatása az épület egykori tulajdonosa, Doleschall Gábor orvos tiszteletére létrehozott emlékherbárium, és az ehhez kötődő vezetett séta és foglalkozás.

Letéti könyvtár:

Szabó Lőrinc Könyvtár Letéti Hangoskönyvtára – Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének székházában (Jókai u. 18.)

Vakok és csökkentlátók számára kölcsönöz hangkazettán, CD-n rögzített szépirodalmi és szórakoztató műveket a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének székházában. Állományában közel 400 mű található hangoskönyv formában, a Szabó Lőrinc Könyvtárban pedig ezres nagyságrendű nyelvi és irodalmi hangzó anyaga áll rendelkezésükre. A hangoskönyvtár speciális szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépein – többek között – a magyarul beszélő képernyőolvasó program hallhatóvá teszi a képernyőn megjelenő szöveget.

Elérhetőség: Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

Telefon: (+36) 46/344-851

Email: szabolib@rfmlib.hu

Helyszín: Mindszent tér 2.

Miskolc

Nyitvatartás:

H–P: 10.00–18.00

Szombat: 10.00-16.00

Tompa Mihály Könyvtár

A Martin-kertváros területén található könyvtár jogelődjének tekinthető intézményben 1954. szeptember 15-én kezdődött a kölcsönzés. Ma már új helyen, 240 négyzetméter alapterületen működik a könyvtár.

Több mint 25 ezer kötettel várja olvasóit. A kiskertes településrész igényeihez igazodva különösen gazdag a választék a mezőgazdasági, kertészeti ismeretterjesztő művekből. A fiókhálózatban egyedüliként videokazettákat és DVD filmeket is kölcsönöz.

A városrész közösségi tere, ahol rendszeresen kulturális programokkal, író-olvasó találkozókkal, kamarakiállításokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, vetélkedőkkel várják az érdeklődőket.

Elérhetőség:

Tompa Mihály Könyvtár

Telefon: (+36) 46/380-566

Email: tompalib@rfmlib.hu

Helyszín:

Gyöngyösi utca 1.

Miskolc

Nyitvatartás:

H–P: 10.00–18.00