Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2021. szeptember 13. • Lejárt
Pályázati kiírás közterület-felügyelő kutyás járőr munkakör betöltésére

 

Miskolci Önkormányzati Rendészet

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Önkormányzati Rendészet
Közterület-felügyelő kutyás járőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása Miskolc város közigazgatási területén belül. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet belső szabályzatai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Kutyavezető feladatellátáshoz szükséges készségek és kompetenciák,
 • A kutya elhelyezésével, tartásával, élelmezésével, ápolásával, gondozásával, egészségmegőrzésével kapcsolatos feladatokat ellátása,
 • Járőrfeladatok ellátásának képessége:
  • a kutya alkalmazásával összefüggő általános feladatok ellátása,
  • objektumvédelem kutyával,
  • általános járőrszolgálatot teljesítése kutyával,
  • kutyával végrehajtott járőrszolgálat során a jogsértő cselekmények felismerése,
  • intézkedés végrehajtása kutyával.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közterület-felügyelő végzettség.
 • Mezőőri végzettség.
 • Rendészeti szakközépiskolai végzettség, vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség.
 • Rendészeti szakközépiskolai, határrendész képző szakiskolai végzettség.
 • Középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés.
 • Határrendész szakképesítés, vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés.
 • „B” kategóriás vezetői engedély.
 • Saját tulajdonú, tartású kutya
 • Kutyavezetői előképzettség, tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó állóképesség és testi kondíció – gyaloglás, futás,
 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság,
 • Stressz tűrő képesség, jó konfliktus kezelő képesség,
 • Jó kapcsolatteremtő képesség – kommunikáció,
 • Udvariasság – határozottság – megbízhatóság,
 • Logikus gondolkodás, helyzetfelismerés,
 • Képesség az új dolgok befogadására, tanulás,
 • A munkakör betöltéséhez szükséges fizikai-, pszichikai és egészségügyi alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Kormány rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2012. évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozva.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Miskolci Önkormányzati Rendészet nyújt, a +36 46/502-572 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Önkormányzati Rendészet címére történő megküldésével (3531 Miskolc, Győri kapu 27/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG-000102/2021, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő kutyás járőr.

és

 • Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az ugyfelszolgalat@mior.hu e-mail címen keresztül

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mior.hu honlapon szerezhet.

 

Csatolmányok