Közérdekű 2021. november 29. • Lejárt
Hegedűs Ferenc egyéni vállalkozó kérelmére, a Miskolc, Sajószigeti út 17. szám alatti pisztráng halnevelő telep létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban

Hegedűs Ferenc egyéni vállalkozó (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 56.) kérelmére, a Miskolc, Sajószigeti út 17. szám alatti (4506/3 hrsz.-ú) ingatlanon intenzív, recirkulációs pisztráng halnevelő telep létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, a dokumentáció és mellékletei 2021. december 20-ig megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/09408/2021. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételt 2021. december 20-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.