Városháza
Önkormányzat

Miskolc Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak elkészítése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 120 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) támogatási rendszeréhez benyújtott „Miskolc Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak elkészítése” elnevezésű projekt megvalósítására. A pályázat a TOP Plusz-1.3-1-21 – Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása című felhívás keretében került benyújtásra. A 2021-2027 közötti projektidőszakban kidolgozásra kerülnek Miskolc hosszútávú fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumai. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló TOP Plusz-1.3-1-21-BO1-2022-00001 azonosítószámú projekt célja Miskolc város stratégiai jellegű dokumentumainak elkészítése, amelyek meghatározzák a város jövőképét, illetve megfogalmazzák azokat az irányvonalakat és fókuszpontokat, amelyek a városfejlesztés szempontjából prioritást élveznek. A pályázati forrás igénylésének feltételeként az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató alapján elkészült a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP), mely a következő hét évben a város által megvalósítani tervezett fejlesztések programját tartalmazza a TOP Plusz program terhére.

A fentieken túl a projekt részeként olyan stratégiai dokumentumok, tanulmányok kidolgozását, felülvizsgálatát tervezzük, melyek elősegítik a hosszútávú célok elérését. Ilyen többek között a fenntartható városi mobilitási terv (SUMP), mely összhangban a város környezeti fenntarthatóságot szolgáló céljaival megalapozza a jövőbeli közlekedési célú beavatkozásokat. A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) felülvizsgálata, adatokkal való aktualizálása is megtörténik annak érdekében, hogy elősegítse további energetikai célú beavatkozások megvalósítását és összehangolja a különböző szakterületek energiafelhasználási igényeit. Két további olyan dokumentum is elkészül (városi zöld finanszírozási keretrendszer és digitális akcióterv), amelyek a zöld átállás és digitalizáció témakörében részletesen bemutatják azokat a konkrét lépéseket, amelyeket a város a helyi társadalom bevonásával végrehajt. Tervezetten megvalósul a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata is az elfogadott FVS alapján.

Miskolc MJV Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy az elkövetkező években olyan beruházások valósuljanak meg a városban, amelyek a helyi igényekre és szükségletekre reagálnak, valós problémákat orvosolnak és az itt élők támogatásával rendelkeznek. Ezt szem előtt tartva lezajlanak mindazon partnerségi egyeztetések, hálózatépítési folyamatok, melyek szükségesek a városfejlesztés céljainak, tervezett projektjeinek a közvélemény és a szakmai partnerek általi közös megvitatásához, illetve az elfogadásához.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS FIZIKAI BEFEJEZÉSE 2027.12.31.
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ BRUTTÓ ÖSSZKÖLTSÉGE 200.000.000 Ft
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%