Városháza
Önkormányzat

Dr. Strassburger Gyula

„Bizony Ákos kitüntető jogi” díj
2023. évi kitüntetett

Dr. Strassburger Gyula szakmai életútja Miskolcon kezdődött, ahol iskoláit is végezte. A Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomát szerzett 1967-ben. Pályája innentől kezdve Miskolchoz és a környező településekhez kötődött. A szigorúan vett jogi munka mellett széleskörű felvilágosító tevékenységet is folytatott az Ügyvédi Kamarán belül, mint ifjúsági megbízott. A fiatal ügyvédek, ügyvédjelöltek mentora, vezetője volt. Mindig is érdeklődött az új megoldások, lehetőségek iránt, így a rendszerváltás hajnalán részese volt a Miskolci Bölcsész Egyesület megalapításának, ahol kezdettől fogva tanított is. Az Egyesület tiszteletbeli tagja, és tiszteletbeli bölcsész. A Bölcsész Egyesület a munkásságát aranygyűrű adományozásával ismerte el. Hasonlóan széleskörű felvilágosító munkát végzett 1994-től a részben önkormányzati tulajdonban álló Déli Hírlapnál, ahol egyébként ügyvédi minőségében is dolgozott. Itt indította el az ingyenes jogsegélyszolgálatot, jogi tanácsadást, heti rendszerességgel. A tíz éven át tartó munka – a Déli Hírlap megszűnése után –, folytatódott a MINAP miskolci városi újság keretei között.  A „Mindenkit érhet jogeset” – védjegy oltalom álló – jogintézményen keresztül, Borsod megyei és ezen belül miskolci emberek ezreinek szolgáltatott ingyenes jogi tanácsot. Ide tartozik, hogy 25 éven át publikált jogi felvilágosító szakcikkeket. Kiemelkedő, hogy ez a fajta értelmiségi magatartás nem pénzben méri a dolgokat, mert emberi habitusából adódóan, elsősorban a segítő szándék vezérli. Azon ügyvédi generáció tagja, akit bármikor, bárki megállíthat, és mai napig megállít az utcán, és a kérdező sohasem kapott elutasító választ. Nem véletlen, hogy kezdetektől fogva (2008) részt vesz a pártfogó ügyvédi szolgálat tevékenységében. Ezen belül a rászorulóknak nyújt jogi tanácsokat, mely felöleli a polgári, közigazgatási és munkajogi kérdéseket is. Mindezek mellett folyamatosan képezte magát, így kereskedelmi (1991), majd környezetvédelmi (2002) szakjogászi diplomát szerzett. Az Országgyűlés 1997-ben elfogadta a fogyasztóvédelemről szóló CLV. törvényt, ezzel létrehozva – előzmények nélkül – a békéltető testületeket. Dr. Strassburger Gyula a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület megalapításában, működési feltételeinek kialakításában is tevékenyen részt vett, és a testület tagja 25 év óta. Mindezek mellett a Miskolci Fogyasztóvédelmi Egyesület elnökségi tagja. Dr. Strassburger Gyula 1999-től a Jezsuita Gimnázium jogi képviseletét is ellátta, és ezen belül, a Rend által alapított civil szervezetek jogi munkájában is részt vesz. A Jezsuita Nevelésért Alapítvány Felügyelő Bizottságának a mai napig tagja. E széles társadalmi elismerés mellett a szakma is elismeréssel adózott Neki. Ügyvédi tevékenységét a B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara 50 éves ügyvédi praxisa alkalmából, példamutató szorgalommal végzett munkája elismeréseként, aranygyűrűvel jutalmazta.