Városháza
Önkormányzat

Sélley Andrea

„A Civilek Támogatásáért” díj
2023. évi kitüntetett

Sélley Andrea „Sali” a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület tagja, egyben korábbi elnöke. A közösségfejlesztés és az állampolgári részvétel eszméinek meggyőződéses híveként több mint két évtizede munkálkodik azon, hogy Miskolcon és a régióban olyan közösségek jöjjenek létre, amelyeket közéletileg tudatos emberek alkotnak. Olyan állampolgárok, civilek, akik akár egyénileg, akár a közösségük részeként képessé váltak a saját életüket érintő kérdésekben, ügyekben képviselni a saját érdekeiket. Ez a Magyarországon kezdetben újszerű, közéleti aktivitásra építő, demokratikus forma mára egyre inkább teret nyer, azonban ehhez szükség volt az olyan elkötelezett és felkészült szakemberek munkájára, akik életcéljuknak tekintették a civil társadalom megerősítését, és ennek elősegítésén akár évtizedeken át fáradoztak. Ilyen Sélley Andrea is, akinek köszönhetően Miskolcon és a régióban több erős civil közösség jött létre, amelyek hozzájárulnak a város sokszínűségéhez és demokratikus működéséhez. Az eredetileg közgazdász, majd közösségfejlesztő, coach, okleveles szupervizor képesítést szerzett Sélley Andrea több mint 20 évvel ezelőtt kezdett el a közösségfejlesztés módszerét alkalmazva közösségeket megerősíteni. Ennek részeként indult el számos egyéb tevékenység mellett a Dialóg Egyesület avasi közösségfejlesztő munkája, illetve jött létre a máig közösségi központként működő Avasi Közösségi Kávézó is. Több egyéb terepen bizonyította szakmai felkészültségét, tette ezt 2010 és 2021 között a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület elnökeként, amely időszak alatt a szervezet a közösségfejlesztő szakmai paletta egyik meghatározó magyarországi képviselőjévé vált, egyben rengeteg értékes partnerséget épített ki városi, régiós, országos és nemzetközi szinten is – mindezek pedig a miskolci civilek, állampolgárok erősödését szolgálták és teszik ezt ma is. Az utóbbi időszakban elidegeníthetetlen érdemei voltak abban, hogy Miskolcon elindulhatott a Részvételi Program, ami a részvételi demokratikus működést igyekszik integrálni Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Önkormányzatának hétköznapjaiba. Egy újabb szakmai mérföldkő abban a többévtizedes életműben, amely zászlajára tűzte a civilek támogatását. Sélley Andrea kitartó munkája hozzájárult ahhoz, hogy Miskolc egy demokratikusabb hely legyen, ahol a civilek, az állampolgárok, a közösségek képesek és hajlandóak részt venni a demokratikus folyamatokban.