Városháza
Önkormányzat

Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella

Benkő Sámuel díj
2024. évi kitüntetett

36 éve dolgozik a segítő szakmában a szociális, egészségügyi és a pedagógia területén. Hosszú szakmai pályafutása alatt, a ranglétra minden fokát megjárva és megtapasztalva jutott el, a karrierje csúcsát jelentő, jelenlegi, ügyvezető igazgatói pozíciójába. Felnőtt szakápolói végzettséget szerzett, mellyel tovább mélyíthette elméleti és gyakorlati tudását. A naprakész tudás elengedhetetlen feltétele a jó szakmai munkának ezért 1996-ban „Felsőfokú vezetési és szervezési ismereteket” nyújtó képzés keretében, szakmai minősítő vizsgát tett. Kiváló szervező, csapatépítő és kommunikációs készsége már ekkor megmutatkozott. Diplomás ápolóként tudását bővítve, szociális menedzseri diplomát szerzett. Hite a folyamatos képzés, önképzés és tanulás. A szociális szakvizsga megszerzése egy újabb mérföldkő lett a karrierjében. Több mint 20 éven át dolgozott a Tokaji Időskorúak Otthonában, kezdetben főnővér helyettesként, majd 2008-tól intézményvezető főnővérként, ezt követően ápolási igazgató pozícióba került, később szakmai igazgatói feladatokat látott el. Óriási feladat és kihívás volt egy 150 fős intézmény szakmai munkáját irányítani. 2013-tól 2021-ig tanított a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumban. Közben Okleveles Egészségügyi Tanár Mesterfokozatot szerzett a Miskolci Egyetem. A tanítás mellett a Szakmai Munkaközösség vezetőjeként is tevékenykedett. Magas színvonalon önálló vezetési és szervezési feladatok elvégzése, döntéssel járó szakmai irányítás, intézményműködéssel kapcsolatos feladatok ellátása jellemzi napi tevékenységét. Az idősellátás iránt érzett elhívatottsága motiválja arra, hogy a mindennapok kihívásaiban kollégáit segítve, támogatva, képviselje a szociális ellátás ügyét. Birtokában van azoknak a személyes kompetenciáknak és készségeknek melyek alkalmassá teszik arra, hogy vezetőként, kollégaként, segítse és előmozdítsa az ápolás és szociális ellátás ügyét. A pedagógusi tevékenysége segíti abban, hogy közelebb hozza az idős generáció tagjait a fiatal nemzedékhez. Folyamatosan oktat és nevel, tudása legjavát adva hittel, szívvel, és szeretettel, emberséggel és empátiával kezeli az embereket. Jelenleg is folyamatosan tanít a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán és a Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumban. Igazgatóként is aktívan részt vesz jótékonysági és közösségi programokon egyaránt. A Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei szervezetének elnöke és az Észak-Magyarországi Régiójának vezetője, évek óta aktívan tevékenykedik az Egyesület munkájában. Emellett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagjaként is folyamatosan részt vesz a szakmai munkában. Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella egész szakmai pályafutása és élete, az ápoláshoz a szociális ellátáshoz, a tanításhoz, a szakmai tudás átadásához kötődik. Munkája elismeréseként megkapta a Magyar Ápolási Egyesület Díszoklevelét, Ezüstkitűzőjét, EMMI Miniszter Elismerő Oklevelét és a MESZK a Szociális Munka Napja alkalmából Elismerő Oklevélben részesítette. Kiváló a kapcsolattartó képessége csoportmunkára való alkalmassága, vezetői, szervezői és szervezési képessége rendkívüli. Megbízhatósága, dinamizmusa, kitartása, egész jelleme példaképpé tette őt. Olyan szellemi műhelyt, szellemi értéket hozott létre, amely öregbíti Miskolc város hírnevét, és amely méltó a város elismerésére.