Városháza
Önkormányzat

Dr. Hajdú László

Pro Urbe kitüntető cím
2022. évi kitüntetett

Számos területen dolgozik hosszú ideje a város közösségi, kulturális, sport és gazdasági életének fellendítésén. Egyaránt jellemzi munkásságát a miskolci tradíciók és polgári értékek megóvása – sokszor újjáélesztése – valamint a jövőt építő, új kezdeményezések bevezetése. 

Miskolcon nőtt fel, és itt járta ki iskoláit, egészen a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomáig. Kapcsolata a város egyetemével máig is élő, a jelenkori lokálpatrióta tevékenységének egyik fontos területe. Állandó támogatója és aktív résztvevője a Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesületnek és az egyetem jogi karán folyó szakmai- és diákéletnek. A 2000-es évektől többségi tulajdonosa és vezetője a miskolci székhelyű Expert cégcsoportnak.

Miskolc városáért végzett közösségi munkájának fontos színterei: a kultúra és a sport. Vállalkozási tevékenységei pedig a városépítéssel, fejlesztéssel kötik össze. Jelenleg Miskolc város önkormányzatának felkérésére a városi mecenatúrát képviselve vesz részt a város kulturális stratégiáját újjáalkotó és megvalósító munkában.

Ingatlan és városfejlesztési tevékenysége értéket teremt és ment Miskolc belvárosában. Külön kiemelkedő a Lévay utcai volt ÁNTSZ épület teljes rehabilitációja, vagy a Tudomány és Technika Háza folyamatos és értéktisztelő felújítása, a „Bazár tömb” több épületének teljes újjáépítése, bővítése. A Széchenyi negyedben fejlesztés alatt áll egy új, foghíjat eltüntető apartmanház építése is. 


A tágabb környezetért érzett felelősségének bizonyítéka a ház mellett lévő elhanyagolt Technika Háza park felújítása és örökbefogadása, ahol ma már szabadtéri tárlat is látható. A népkerti futókör építésének ügye, amelyet Dr. Hajdú László indított el az első népkerti futónap megrendezésével és a Népkerti Kerekasztal támogatásával, a város vezetésének köszönhetően ma már megvalósulás felé tart, az építkezés várhatóan idén befejeződik.

Betöltött szerepét több gazdasági díjjal is elismerték.

Pénzügyminisztériumi, majd nagyvállalati vezetői tapasztalatokat szerzett. Ma Miskolcon az Expert Társaságok összefoglaló név alatt számos céget tulajdonol és menedzsel.
Azon miskolci polgárok egyike, akik több évet éltek a fővárosban, később mégis hazatelepültek. Az 54 éves jogász-üzletember családjával Miskolc mellett döntött, s egyben elkötelezte magát a szülővárosa építése, fejlesztése mellett.

Dr. Hajdú László életútja méltóvá teszi a PRO URBE kitüntető címre.