Városháza
Önkormányzat

Dr. Gulyás Klára

Pro Minoritate Díj
2022. évi kitüntetett

Kulturális antropológus. Kutatási érdeklődésének középpontjában a Kárpát-medencében élő etnikumok és kisebbségek komplex kutatása áll. A Tokaj-Hegyalja Egyetem egyetemi adjunktusként és az Episztémé Egyesület elnökeként - a roma kultúra mellett - nagyon fontosnak tartja a magyarországi nemzetiségi kultúrák kölcsönös megismertetését, elfogadását.

Dr. Gulyás Klára Miskolcon született, szülei roma származásúak, akik gyermekeik tanítását kiemelten fontosnak tartották. Gulyás Klára óriási tudásvágya három alap- és két mesterdiplomáig, valamint a doktori cím megszerzéséig hajtotta. Az otthonról kapott szeretet és tanulási vágyának támogatása segítette abban, hogy megvalósíthassa önmagát.

A Fazekas Utcai Általános Iskolából indulva, a Szemere Bertalan Gimnázium után a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetemre következett. A kulturális antropológia mesterszak elvégzése volt a legmeghatározóbb élménye tanulmányai során, megtalálta igazi önmagát. 2016-ban kezdte el az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskoláját, amit kiváló eredményei miatt, két év múlva állami ösztöndíjjal végzett el.

Jelenleg a Tokaj-Hegyalja Egyetem egyetemi adjunktusa és interkulturális referense.

A család és a tanítás mellett tevékenyen részt vesz a közösségi szervezetek életében is. Tanulmányaival egy időben csatlakozott az önkormányzat mentorprogramjához.

2019-ben részt vett az Episztémé Kulturális Egyesületet megalapításában, melynek elnöke.

Jelentős szerepet vállalt a roma holokauszt áldozatainak állított emlékmű létrehozásában, amit 2021. augusztus 2-án avattak fel Miskolcon a Kálvária domb aljában. Nagyon fontos volt számára, hogy valóban a képességeinek köszönhetően érje el a dolgokat, hogy az emberek ne állíthassák, hogy pozitív diszkrimináció eredményei.

Dr. Gulyás Klára az általa felvállalt feladatok miatt méltó a Pro Minoritate díjra.