Városháza
Önkormányzat

Budai Lajosné

Benkő Sámuel díj
2022. évi kitüntetett

Az Avasi lakótelepen idén negyven éve nyitotta meg kapuit a Napraforgó Bölcsőde. Ebben a bölcsődében dolgozik Budai Lajosné. Kati néni, aki nagy szakmai tudással, szerényen, szorgalmasan, megbízhatóan látja el itt feladatait és közel 40 éve meghatározó szerepet tölt be az avasi családok életében. 

A 3-as Mókus egységben, csoportvezető kisgyermeknevelőként, nem csak a rábízott gyermekeket gondozza, neveli, hanem a szakmai gyakorlatukat itt töltő hallgatókat is a szárnyai alá veszi, támogatja és adja át nekik a több évtizedes szakmai tapasztalatát, mely a kisgyermekellátáshoz nélkülözhetetlen. 

A Napraforgó Bölcsődében szeretettel, alázattal, és fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy a gyermekek családias környezetben, egyéni igényeiknek megfelelően nevelkedjenek. A gyermekcsoportban kiemelkedő zeneiségével, hatalmas ének, dal, mondóka tudásával terelgeti a rábízott gyermekek zenei érdeklődését, dallam- és ritmusérzékét.

A szociális szakma iránt elkötelezett, a Napraforgó Bölcsődében elhivatott kisgyermeknevelői munkássága miatt érdemes díjazásra.

Budai Lajosné a szociális területen elért magas szintű szakmai tudása, elhivatottsága révén méltó a Benkő Sámuel díjra.