Városháza
Önkormányzat

VIII-160/23.836/1997.sz. határozat Miskolc- Diósgyőr Nagy Lajos király u. 32-34.szám alatti ingatlanok hasznosítása

Közgyűlési határozat
1997. szeptember 04.