Városháza
Önkormányzat

VI-102/23.560/1997.sz. határozat Ingatlan (11.502/2 hrsz.-ú) értékesítése ipartelephely céljára

Közgyűlési határozat
1997. május 29.