Közérdekű 2023. április 27.
Változás a Miskolci Önkormányzati Rendészet élén

Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MiÖR) vezetője kérelmet nyújtott be a városvezetés felé közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, 2023. április 30-i hatállyal.

A város vezetésével, az önkormányzati képviselőkkel és a társszervekkel eddig fennálló jó kapcsolata továbbra is megmarad, és szükség esetén szívesen segít tanácsaival rendészeti kérdések megoldásában, hiszen 40 év szakmai tapasztalat áll a háta mögött.

Távozására vonatkozó kérelmét azzal indokolta, hogy új feladat végrehajtására érkezett felé megkeresés, és ennek kíván a jövőben eleget tenni.

A távozó igazgató megköszönte a városvezetésnek azt a támogatást, amelyet a nehéz körülmények ellenére is biztosított mind a rendészet felé, mind vezetői munkája végzéséhez.

Miskolc MJV Önkormányzata a megüresedett vezetői posztra pályázatot ír ki.